Letný slnovrat – začiatok astronomického leta

Letný slnovrat – ten jedinečný moment, kedy je naša pologuľa Zeme priklonená k Slnku najviac, ako to len počas jej dráhy ide. Letný slnovrat tohto roku nastane dnes o 22:50. Nastávajúca noc bude tá najkratšia z roka a deň zasa ten najdlhší. Začína astronomické leto.
Deň letného slnovratu je každý rok iný a pripadá niekedy medzi 20. – 22. júnom. Jav slnovratu je spôsobený sklonom zemskej osi od roviny ekliptiky a obehom Zeme okolo Slnka. Slnečné lúče dopadajú kolmo na 23,5° rovnobežku severnej geografickej šírky. V čase letného slnovratu začína na severnej pologuli leto, na južnej pologuli zima. Za severnou polárnou kružnicou nastáva jav, ktorý sa nazýva polárny deň – slnko tu vôbec nezapadá. Presne na severnej polárnej kružnici nastáva polárny deň len raz do roka, a to v čase letného slnovratu.