Pre verejnosť

Podujatia pre verejnosť december 2020

Objednávky na podujatia pre verejnosť prijímame a aktuálne prispôsobujeme počet divákov nariadeniam príslušných štátnych, zdravotných a hygienických orgánov. Pre overenie dostupnosti sledujte naše webové stránky, facebook, prípadne nám zavolajte na naše telefónne čísla.

U nás nájdete zmodernizované digitálne planetárium – každé podujatie je sprevádzané hemisférickými fulldome projekciami v úžasnom rozlíšení projektorom 4K!!!

Vzhľadom na veľký záujem o podujatia pre najmenších návštevníkov doporučujeme záujemcom telefonicky si overiť výber vhodného termínu (hodinu) a obsadenosť podujatia DOPREDU, pred úhradou a zaslaním potvrdzovacieho e-mailu (podrobnosti viď. nižšie) na tel. čísle 033 730 1828 v pracovných dňoch, v čase 8.00-15.30 hod.

Rezerváciu vstupenky robíme až po prijatí platby na účet číslo SK27 8180 0000 0070 0049 0953. Cena vstupného sú 3 € na osobu. Deti do 5 rokov majú vstupné 2 €. Do správy pre príjemcu prosím uveďte svoje meno a počet osôb (koľko dospelých a koľko detí do 5 r.), aby sme platbu vedeli priradiť k Vám. Tiež Vás prosíme, aby ste zaslali e-mail s potvrdením platby, menom a počtom osôb na adresu: objednavky@hvezdaren.org.

Upozorňujeme, že zrušiť objednávku bezplatne môžete 3 dni pred dňom uskutočnenia objednaného predstavenia. Po tomto termíne je storno poplatok 100% z ceny vstupného.

Každý mesiac je zverejnené podujatie pre verejnosť na našej internetovej stránke, podujatie sa koná približne 3 x do mesiaca.

Ponuka programov:

  • Tajomstvá vesmíru: Rozprávanie o nočnej oblohe, o jej tajomstvách – o Mesiaci, hviezdach, planétach, kométach a súhvezdiach.
  • Kamilka na potulkách vesmírom: program určený pre deti MŠ a 1. až 4. roč. ZŠ. Pútavou detskou formou oboznamuje so súhvezdiami severnej oblohy, základnými poznatkami o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme.
  • Fantastická cesta – slnečná cesta: program zoznamuje so základnými údajmi o slnečnej sústave, je určený pre 1. až 4. roč. ZŠ a širokú verejnosť.
  • Vesmírne cesty: oboznámime sa so slnečnou sústavou, so súhvezdiami letnej oblohy a ich legendami. Môžeme sa zahrať na cestovateľov, spoznávať nočnú oblohu na severnom póle alebo v rovníkovej Afrike. Program určený pre 4. ročník ZŠ a širokú verejnosť.
  • Zo života hviezd: program zameraný na vznik a vývoj hviezd, dvojhviezdy, legendy o súhvezdiach zimnej oblohy. Vhodný pre SŠ a 9.roč. ZŠ
  • Vesmírne otázniky: program zoznamuje s orientáciou na oblohe v našich zemepisných šírkach, zameraný na cirkumpolárne súhvezdia (súhvezdia v oblastí pólu) a na pohyby nebeských telies. Vhodný pre žiakov 6. až 9. roč.ZŠ a širokú verejnosť
  • Potulky letnou oblohou: program je vhodný pre žiakov 7. až 9. roč. ZŠ a širokú verejnosť. Oboznamuje so súhvezdiami letnej oblohy, ich legendami a zaujímavými objektami.

Program je doplnený orientáciou na oblohe a celkovo trvá približne 1,5 hod. Využite možnosť pozorovania Slnka (za priaznivého počasia) a oboznámenia sa s ďalekohľadom. V ponuke máme aj bohatý výber odborných filmov a videozáznamov z oblasti astronómie. K dispozícii je aj naša interná knižnica s množstvom literatúry.

Tešíme sa na Vás!

Zmena programu vyhradená!