Pozorovanie zákrytu Venuše Mesiacom na našej hvezdárni

Takto sme u nás na hvezdárni pozorovali dnešný zákryt Venuše Mesiacom. Mesiac, ktorý bol takmer v nove, dnes pri pohľade zo Zeme úplne zakryl Venušu. U nás na hvezdárni sme pozorovali a zaznamenali vstup Venuše za Mesiac. Pozorovanie výstupu Venuše spoza Mesiaca však už bolo rušené oblačnosťou.