Čiastočné zatmenie Mesiaca 28.10.2023

Zajtra, v sobotu 28. októbra 2023  nastane krásny astronomický úkaz – čiastočné zatmenie Mesiaca. Z nášho územia bude možné pozorovať celý jeho priebeh. Srdečne Vás všetkých pozývame pozrieť si toto krásne nebeské divadlo do našej hvezdárne. O 20:00 začne prednáška o zatmeniach Slnka a Mesiaca a ich histórii a geometrii. O 21:30 bude večer v prípade priaznivého počasia pokračovať pozorovaním tohto úkazu. Miesta na prednáške je potrebné si vopred rezervovať.

Mesiac v splne vyjde nad obzor o 18:30 LSEČ. O 20:01 LSEČ začne polotieňová fáza zatmenia a o 21:35 LSEČ sa pri dolnom okraji mesačného disku objaví aj plný tieň Zeme, ktorý sa následne bude posúvať smerom nahor mierne doprava. Maximálna fáza zatmenia, keď plný tieň Zeme zakryje asi 12% mesačného disku, nastane o 22:14 LSEČ. Vtedy sa Mesiac bude nachádzať nad juhovýchodným obzorom. Plný tieň Zeme začne potom ustupovať smerom k pravému dolnému okraju a o 22:52 LSEČ čiastočné zatmenie skončí. Následná polotieňová fáza zatmenia skončí po polnoci, v nedeľu 29. októbra o 0:26 LSEČ.

Ako celý tento jav nastáva? Zem obieha okolo Slnka a Mesiac obieha okolo Zeme. Ak sa Zem, Mesiac a Slnko dostanú do jednej priamky, vtedy môžeme pozorovať zatmenie Slnka alebo Mesiaca. Zatmenie Mesiaca nastáva vtedy, ak sa Mesiac nachádza vo fáze spln. Avšak vzhľadom na to, že dráha Mesiaca okolo Zeme je mierne sklonená vzhľadom na obežnú dráhu Zeme okolo Slnka, zatmenie pri každom splne nenastáva. Na to, aby sme ho mohli pozorovať, Mesiac sa musí nachádzať v blízkosti uzlov jeho dráhy okolo Zeme (v bodoch, kde sa pretína dráha Mesiaca okolo Zeme s dráhou Zeme okolo Slnka.) Zatmenie Mesiaca je možné pozorovať z akéhokoľvek miesta na Zemi, kde sa Mesiac nachádza nad obzorom.

 

schéma zatmení Slnka a Mesiaca