Programy pre verejnosť v mesiaci október 2023

Dôležité upozornenie!!!

Vzhľadom na veľký záujem o podujatia hlavne pre najmenších návštevníkov doporučujeme záujemcom telefonicky si overiť výber vhodného termínu (hodinu) a obsadenosť podujatia DOPREDU na tel. čísle 033 730 1828 alebo e-mailom na objednavky@hvezdaren.org v pracovných dňoch, v čase 8.00-15.30 hod. Do e-mailu, prosím, uveďte aj telefonický kontakt na Vás.

V deň podujatia objednávky už nevybavujeme !!!

Pokiaľ prídete na podujatie a nebudete mať u nás rezerváciu, je možné, že budeme mať už plne obsadené planetárium.

Z dôvodu kapacitných obmedzení planetária sa budeme snažiť prideliť Vám kreslá tak, aby ste mohli sedieť spolu so svojou rodinou.

Na pozorovanie nočnej oblohy nie je potrebná rezervácia, keďže sa koná v exteriéri.

 

Informácia o zmene vstupného od septembra 2023:

deti do 5.r. : 3,00 eur/os.

deti od 5. r., žiaci ZŠ, študenti SŠ, dospelí a dôchodcovia:  4,00 eur/os.

ZŤP: 3,00 eur/os.


Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci

Plánované podujatia pre verejnosť október 2023

 

Piatok  6. októbra 2023   

Fantastická cesta                      o 18.00 hod.

Podujatie pre širokú verejnosť (podujatie pre žiakov II. stupňa ZŠ a SŠ).

     

Cesta myšlienkovou raketou naprieč slnečnou sústavou.

—————————————————————————————————————-

 Sobota 21. októbra 2023

 Meteoroidy, meteory a meteority –  o 18:00 hod.

Prednáška k večernému pozorovaniu meteorov meteorického roja Orionidy.

Na základe veľkého záujmu širokej verejnosti o uvedenú tému pred pozorovaním meteorov  letného meteorického roja „Perzeidy“ a naplnenej kapacity planetária 11. augusta 2023, bude uvedená téma prednášky upravená na meteorický roj „Orionidy“ a odprezentovaná pred pozorovaním meteorov meteorického roja Orionidy.

     

 

Sobota 21. októbra 2023

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na jesennej hviezdnej  oblohe.     o 19:30 hod.

            

Len za priaznivej meteorologickej situácie !                                                                         

Vizuálne pozorovanie meteorov meteorického roja Orionidy  –  o 21:00 hod.       

      

Len za priaznivej meteorologickej situácie !

——————————————————————————————————-

 Sobota  28. októbra  2023           

Prednáška zatmenia Slnka a Mesiaca   o 20:00 hod.

Podujatie pre staršiu mládež a dospelých.

  

Sobota  28. októbra  2023          

Teleskopické pozorovanie čiastočného zatmenie Mesiaca     o 21:30 hod. 

 

Začiatok čiastočného zatmenia              21:35:18  LSEČ

Najväčšia fáza zatmenia (0,122)            22:15:04  LSEČ

Koniec čiastočného zatmenia                 22:52:39  LSEČ                                                  

 

  Len za priaznivej meteorologickej situácie !

 

                                                                                

 

                                                                    

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————————————————–