Jesenná rovnodennosť

Dnes, 23. septembra o 8:51 LSEČ, nastala jesenná rovnodennosť. Začína sa astronomická jeseň. Slnečné lúče dopadajú na severnú aj na južnú pologuľu Zeme pod rovnakým uhlom. Dopadajú kolmo k zemskej osi. Slnko sa nachádza v rovine prechádzajúcej zemským rovníkom. Vychádza presne na východe a zapadá presne na západe. Na rovníku sa na poludnie nachádza presne v nadhlavníku a ak by sme sa tam v tom čase nachádzali, videli by sme, že všetky predmety by nevrhali žiadny tieň. Na akomkoľvek mieste na celej Zemi je rovnako dlhý deň.