Výletný vlak Erdődy – prehliadka našej hvezdárne

Dnes sme u nás na hvezdárni privítali ďalších výletníkov z výletného vlaku Erdődy. Návštevníci sa zúčastnili prehliadky našej hvezdárne a nechýbal ani program v planetáriu.