Výletný vlak Štefánik – Pozorovanie Slnka z Bradla

Dnes sme na Mohyle M. R. Štefánika na vrchu Bradlo pri meste Brezová pod Bradlom opäť privítali ďalších výletníkov z výletného vlaku Štefánik. Znova sme tu boli pre nich aj s našou pozorovacou technikou, a tak mali možnosť s nami pozorovať našu najbližšiu hviezdu – Slnko. Pozorovať mohli 2 rôzne vrstvy atmosféry Slnka: slnečnú fotosféru a chromosféru.