Výletný vlak Štefánik – Brezová pod Bradlom

Dnes sme na Mohyle M. R. Štefánika na vrchu Bradlo pri meste Brezová pod Bradlom privítali ďalších výletníkov. Tentokrát ich sem priviedol výletný vlak Štefánik. Návštevníci mali možnosť s nami pozorovať našu najbližšiu hviezdu – Slnko pomocou našich teleskopov. Pozorovať mohli 2 rôzne vrstvy atmosféry Slnka: slnečnú fotosféru a chromosféru.