Podujatia pre verejnosť v mesiaci september 2022

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci

Plánované podujatia pre verejnosť september 2022

Dôležité upozornenie!!!

Vzhľadom na veľký záujem o podujatia hlavne pre najmenších návštevníkov doporučujeme záujemcom telefonicky si overiť výber vhodného termínu (hodinu) a obsadenosť podujatia DOPREDU na tel. čísle 033 730 1828 alebo e-mailom na objednavky@hvezdaren.org v pracovných dňoch, v čase 8.00-15.30 hod. Do e-mailu, prosím, uveďte aj telefonický kontakt na Vás.

Pokiaľ prídete na podujatie a nebudete mať u nás rezerváciu, je možné, že budeme mať už plne obsadené planetárium.

Na pozorovanie nočnej oblohy nie je potrebná rezervácia, keďže sa koná v exteriéri.

————————————————————————————————————

Piatok,  2. septembra 2022                

Vesmírne cesty                 o 18.00  hod.

 Podujatie pre širokú verejnosť

Podujatie pre širokú verejnosť (žiaci I. a II, stupňa ZŠ). Program popisuje základy orientácie na nočnej hviezdnej oblohe. Základné pohyby Zeme, striedanie bieleho dňa a noci, striedanie štyroch ročných období, striedanie fáz Mesiaca a základné informácie o planétach našej Slnečnej sústavy.

————————————————————————————————————

Sobota,  17. septembra  2022           

 Kamilkine dobrodružstvá s Malým princom      o 15.00  hod.

                                                                                    o 17.00  hod.    

Podujatie pre detí s rodičmi (žiaci MŠ, I. stupeň ZŠ).

Dobrodružná cesta Kamilky s Malým princom pri putovaní

Slnečnou sústavou na hviezdnom voze.

     

 

 

Sobota,  17. septembra  2022           o 20.00 hod.

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na letnej hviezdnej oblohe.

 Podujatie pre širokú verejnosť

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov letnej nočnej oblohy.

 Len za priaznivej meteorologickej situácie !

————————————————————————————————————

Sobota,  24. septembra 2022 

Prechádzka letnou oblohou                     o 15.00 hod

 Podujatie pre detí s rodičmi. (žiaci  I. a II. stupňa ZŠ).

Podujatie pre širokú verejnosť Prechádzka letnou oblohou, hviezdy a dvojhviezdne systémy . Grécka mytológia a súhvezdia letnej oblohy..

 

Sobota,  24. septembra  2022

Globálne problémy planéty Zem  – prednáška                 o 17.00 hod

Prednáška pre stredoškolskú mládež a dospelých.

Sobota,  24. septembra  2022           o 19.30 hod.

 Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na letnej a jesennej hviezdnej oblohe.

 Podujatie pre širokú verejnosť

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov letnej a jesennej nočnej oblohy.

Len za priaznivej meteorologickej situácie !

—————————————————————————————————————–

Piatok,  30. septembra 2022                

Prednáška „Svetelné znečistenie“ a film Vo svetle noci  o 18.00  hod.

Podujatie pre širokú verejnosť

 Teleskopické pozorovanie planéty Saturn, Jupiter a astronomických objektov na jesennej hviezdnej oblohe.   o 19.30  hod.       

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na jesennej nočnej oblohe.         

                            

 Len za priaznivej meteorologickej situácie !