Konferencia o dejinách astronómie – Bezovec 2022

V roku osláv 50. výročia vzniku Krajskej hvezdárne Hlohovec Vás pozývame na 54. ročník našich tradičných konferencií na Bezovci. Tohtoročná sa bude konať v dňoch 9. – 11. septembra 2022, opäť v priestoroch penziónu Bezovec. 

Hlavným predmetom bude tohto roku história slovenskej a svetovej astronómie, od jej úsvitu v dobách praveku až po 21. storočie. Témy príspevkov nie sú stanovené striktne ku konkrétnej téme, naopak, konferencia si kladie za cieľ pritiahnuť pozornosť priaznivcov vied o vesmíre na rôznorodé témy zo všeobecných astronomických dejín. Vítané sú preto príspevky týkajúce sa tak poznávania oblohy a vesmíru, ako aj životných osudov osobností astronómie, ale aj technologického vývoja a konštrukcie dôležitých prístrojov. Na tejto konferencií budú mať účastníci zároveň aj priestor na spoločnú diskusiu o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti výskumu dejín astronómie a príbuzných vied, ako aj ochrany astronomického dedičstva na Slovensku a v Česku, vzhľadom na to, že tradícia astronomickej spolupráce pretrváva medzi oboma krajinami už niekoľko generácií.

Príspevky budú môcť byť odprezentované vo forme prehľadových prednášok, konferenčných prednášok, krátkych oznámení, výstav, posterov a prezentačných stojanov typu roll-up. Konferenčnými jazykmi budú slovenčina a čeština.

Bezovecké konferencie každoročne organizuje Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika v Hlohovci a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV . Na príprave konferencie sa budú podieľať aj Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach , Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Prihlasovací formulár a ďalšie informácie nájdete na stránke konferencie: https://www.astro.sk/iau100/bezovec/