Ebicykel – Prednáška RNDr. Jiří Grygar, CSc. : Po stopách generála M. R. Štefánika

Milí návštevníci, do Hlohovca po mnohých rokoch zavíta legenda, najznámejší český popularizátor astronómie a zakladateľ českého Ebicykla, Dr. Jiří Grygar. Je autorom asi stovky odborných prác so zameraním na fotometriu a spektroskopiu hviezd a medziplanetárnu hmotu. Od roku 1966 zostavuje každý rok prehľad najvýznamnejších objavov uplynulého roka pod názvom Žeň objevů, ktorý zverejňuje na prednáškach alebo v časopise Řiše hvězd a KOZMOS. Porozpráva sa s nami o človeku, ktorý spája obidva naše národy. Srdečne pozývame aj Vás na prednášku o živote M. R. Štefánika od Dr. Jiřího Grygara: Po stopách generála M. R. Štefánika. Prednáška sa uskutoční dňa 24. júla 2024 o 18:00. Vstupné na osobu je 5 eur. Počet miest je obmedzený a miesta je nutné si vopred rezervovať. Lístky si rezervujte tu (kliknite sem).

Milan Rastislav Štefánik sa narodil v Košariskách 21. júla 1880. Bol významným astronómom, letcom, diplomatom, veliteľom a generálom. Taktiež bol vynálezcom, fotografom a cestovateľom. V Prahe na UK vyštudoval astronómiu a ako študent sa venoval aj pozorovaniu Slnka. Štúdium ukončil prácou z astronómie s názvom “O nových hviezdach z doby predtychonovej a o nove Cassiopeiae z roku 1572.” Získal vedecký titul doktora filozofie. Neskôr sa stal spolupracovníkom J. Jannsena na hvezdárni v Meudone v Paríži. Pozoroval Slnko na observatóriu na vrchu Mount Blanc a uskutočňoval aj expedície za pozorovaniami úplného zatmenia Slnka (Alcosebre, Uzbekistan, Tahiti, Tonga, …).

V čase začiatku 1. svetovej vojny sa zoznámil s E. Benešom a T. G. Masarykom. Presadil, že spojí českých aj slovenských vlastencov s cieľom vytvoriť spoločný samostatný štát. Pre Slovensko sa mu podarilo získať Žitný ostrov a pre Československo Podkarpatskú Rus. Pri návrate na rodnú vlasť zahynul 4. mája 1919 neďaleko Ivanky pri Dunaji pri tragickej havárii lietadla typu Caproni 450 . Pochovaný je v mohyle na vrchu Bradlo.

Tešíme sa na Vás!