Konferencia mladých astronómov – Bezovec 2023

Pozývame Vás na 55. ročník našich tradičných konferencií na Bezovci. Tohtoročná konferencia sa bude konať v dňoch 16. – 18. júna 2023, opäť v priestoroch penziónu Bezovec.

Hlavným predmetom tohto roku bude prezentácia vedecko – výskumnej činnosti mladých astronómov v rôznych oblastiach astronomického výskumu. Témy príspevkov nie sú stanovené striktne ku konkrétnej téme, naopak, konferencia si kladie za cieľ pritiahnuť mladých astronómov so všetkými stupňami vysokoškolského štúdia, aby prezentovali výsledky svojho výskumu, dosiahnuté nielen pri spracovaní svojich diplomových prác. Na tejto konferencií budú mať účastníci zároveň aj priestor na spoločnú diskusiu o možnostiach vzájomnej spolupráce v oblasti výskumu astronómie a príbuzných vied, ako aj ochrany astronomického dedičstva na Slovensku a v Česku, vzhľadom na to, že tradícia astronomickej spolupráce pretrváva medzi oboma krajinami už niekoľko generácií.

Príspevky budú môcť byť odprezentované vo forme prehľadových prednášok, konferenčných prednášok, krátkych oznámení, výstav, posterov a prezentačných stojanov typu roll-up. Konferenčnými jazykmi budú slovenčina a čeština.

Bezovecké konferencie každoročne organizuje Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika v Hlohovci a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV . Na príprave konferencie sa budú podieľať aj Prírodovedecká fakulta Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach , Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

Prihlasovací formulár a ďalšie informácie nájdete na stránke konferencie: https://www.astro.sk/iau100/bezovec/