Podujatia pre verejnosť v mesiaci marec 2023

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci

Plánované podujatia pre verejnosť na marec 2023

Termíny podujatí na deň 25.3.2023 boli zmenené !

Dôležité upozornenie!!!

Vzhľadom na veľký záujem o podujatia hlavne pre najmenších návštevníkov doporučujeme záujemcom telefonicky si overiť výber vhodného termínu (hodinu) a obsadenosť podujatia DOPREDU na tel. čísle 033 730 1828 alebo e-mailom na objednavky@hvezdaren.org v pracovných dňoch, v čase 8.00-15.30 hod. Do e-mailu, prosím, uveďte aj telefonický kontakt na Vás.

Pokiaľ prídete na podujatie a nebudete mať u nás rezerváciu, je možné, že budeme mať už plne obsadené planetárium.

Na pozorovanie nočnej oblohy nie je potrebná rezervácia, keďže sa koná v exteriéri.


Piatok  3. marca 2023   

Tajomstva vesmíru                     o 18.00 hod

Podujatie pre širokú verejnosť ( žiaci I. stupňa ZŠ ).

Prechádzka Slnečnou sústavou, orientácia na nočnej oblohe, kométy a meteory, grécke báje a mýty.

—————————————————————————————————————

Sobota  11.marca  2023           

Zo života hviezd                       o 14:00 hod

                                                   o 16:00 hod  

 

Podujatie pre detí s rodičmi. (žiaci II. stupňa ZŠ).

Program popisuje základy orientácie na nočnej hviezdnej oblohe. Základné pohyby Zeme, striedanie bieleho dňa a noci, striedanie štyroch ročných období, striedanie fáz Mesiaca a základné informácie o planétach našej Slnečnej sústavy vznik a vývoj hviezd.

—————————————————————————————————————

Sobota  11.marca  2023     o 18:30 hod          

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na zimnej hviezdnej oblohe.

 

Podujatie pre širokú verejnosť

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na zimnej nočnej oblohe.

 

Len za priaznivej meteorologickej situácie !

—————————————————————————————————————

Sobota 18. marca 2023

 

Kamilkine dobrodružstvá s Malým princom      o 14.00  hod.

                                                                                   o 16.00  hod.      

 

Podujatie pre detí s rodičmi (žiaci MŠ, I. stupeň ZŠ).

Dobrodružná cesta Kamilky s Malým princom pri putovaní Slnečnou sústavou na hviezdnom voze.

—————————————————————————————————————

Sobota 18. marca 2023            o 18:30 hod

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na zimnej hviezdnej oblohe.

 

Podujatie pre širokú verejnosť

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na zimnej nočnej oblohe.                                                                 

Len za priaznivej meteorologickej situácie !

—————————————————————————————————————

Sobota 25. marca 2023 

 

Medzinárodný deň hvezdárni a planetárií    

 

o 13.00  hod.   Tajomstva vesmíru  Prechádzka Slnečnou sústavou, staré                                                                                              

                                                           grécke báje, kométy a meteory.

                                                           ( žiaci I.a II. stupňa ZŠ ).

                                                                                 

  o 15.00  hod.   3-2-1 štart   Animovaný film pre detí ( 6 – 12 rokov ).

 

o 17.00 hod.    Fantastická cesta  Cesta Slnečnou sústavou myšlienkovou

                                                         raketou ( žiaci II. stupňa ZŠ ).

 

o 18.30 hod      Kopernik: Človek, ktorý pohol Zemou  Prednáška pre staršiu

                                                                                                mládež a dospelých.

—————————————————————————————————————

Sobota 25. marca 2023       o 19.30 hod

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na jarnej hviezdnej oblohe.

 

Podujatie pre širokú verejnosť

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na jarnej nočnej oblohe.                                                                 

Len za priaznivej meteorologickej situácie !