Podujatia pre verejnosť v mesiaci január 2023

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci

Plánované podujatia pre verejnosť na január 2023

Dôležité upozornenie!!!

Vzhľadom na veľký záujem o podujatia hlavne pre najmenších návštevníkov doporučujeme záujemcom telefonicky si overiť výber vhodného termínu (hodinu) a obsadenosť podujatia DOPREDU na tel. čísle 033 730 1828 alebo e-mailom na objednavky@hvezdaren.org v pracovných dňoch, v čase 8.00-15.30 hod. Do e-mailu, prosím, uveďte aj telefonický kontakt na Vás.

Pokiaľ prídete na podujatie a nebudete mať u nás rezerváciu, je možné, že budeme mať už plne obsadené planetárium.

Na pozorovanie nočnej oblohy nie je potrebná rezervácia, keďže sa koná v exteriéri.

————————————————————————————————————

Piatok,  13. januára 2023   

Zo života hviezd                     o 18.00 hod

Podujatie pre širokú verejnosť

Podujatie pre detí s rodičmi  (II. stupeň ZŠ ).

Program popisuje vznik, vývoj a zánik hviezd, dvojhviezdne systémy a grécku mytológiu v  súhvezdiach zimnej oblohy.

  ————————————————————————————————————-

 Sobota,  21. januára  2023           

Vesmírne cesty                       o 14:00 hod

                                                  o 16:00 hod  

Podujatie pre detí s rodičmi. (žiaci  I. a II. stupňa ZŠ).

Podujatie pre širokú verejnosť

Podujatie pre širokú verejnosť (žiaci I. a II, stupňa ZŠ). Program popisuje základy orientácie na nočnej hviezdnej oblohe. Základné pohyby Zeme, striedanie bieleho dňa a noci, striedanie štyroch ročných období, striedanie fáz Mesiaca a základné informácie o planétach našej Slnečnej sústavy.

 

 

 Sobota,  21. januára 2023           o 18.00 hod.

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na zimnej hviezdnej oblohe.

 

Podujatie pre širokú verejnosť

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na zimnej nočnej oblohe.

Len za priaznivej meteorologickej situácie !

 

—————————————————————————————————————-

Sobota 28. januára 2023

Kamilkine dobrodružstvá s Malým princom      o 14.00  hod.

                                                                                   o 16.00  hod.      

 

Podujatie pre detí s rodičmi (žiaci MŠ, I. stupeň ZŠ).

Dobrodružná cesta Kamilky s Malým princom pri putovaní Slnečnou sústavou na hviezdnom voze.

 

  Sobota 28. januára 2023            o 18:00 hod

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na zimnej hviezdnej  oblohe.

 

 Podujatie pre širokú verejnosť

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na zimnej nočnej oblohe.

Len za priaznivej meteorologickej situácie !