Podujatia pre verejnosť v mesiaci december 2022

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci

Plánované podujatia pre verejnosť december 2022

Dôležité upozornenie!!!

Vzhľadom na veľký záujem o podujatia hlavne pre najmenších návštevníkov doporučujeme záujemcom telefonicky si overiť výber vhodného termínu (hodinu) a obsadenosť podujatia DOPREDU na tel. čísle 033 730 1828 alebo e-mailom na objednavky@hvezdaren.org v pracovných dňoch, v čase 8.00-15.30 hod. Do e-mailu, prosím, uveďte aj telefonický kontakt na Vás.

Pokiaľ prídete na podujatie a nebudete mať u nás rezerváciu, je možné, že budeme mať už plne obsadené planetárium.

Na pozorovanie nočnej oblohy nie je potrebná rezervácia, keďže sa koná v exteriéri.

————————————————————————————————————

Piatok,  2. decembra 2022    

Vesmírne cesty                     o 18.00 hod

Podujatie pre širokú verejnosť

Podujatie pre detí s rodičmi  (3.- 4. roč. ZŠ). Program popisuje základy orientácie na nočnej hviezdnej oblohe. Základné pohyby Zeme, striedanie bieleho dňa a noci, striedanie štyroch ročných období, striedanie fáz Mesiaca a základné informácie o planétach našej Slnečnej sústavy.

————————————————————————————————————-

 Sobota,  10. decembra  2022           

 Tajomstva vesmíru                 o 14:00 hod

                                                    o 16:00 hod  

Podujatie pre detí s rodičmi. (žiaci I. stupňa ZŠ).

Voľné pokračovanie Kamilkiných dobrodružstiev pri poznávaní tajomstiev vesmíru a Slnečnej sústavy.

 

Sobota,  10. decembra 2022           o 18.00 hod.

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na jesennej a zimnej hviezdnej oblohe.

Podujatie pre širokú verejnosť

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov jesennej a zimnej nočnej oblohy.

Len za priaznivej meteorologickej situácie !

—————————————————————————————————————-

 Sobota,  17. decembra  2022

Miesto : Zámok Hlohovec              od 14:00 do 19:00 hod.

Slnovrat na zámku.

 Podujatia pre širokú verejnosť o slovanských legendách, zvykoch a mýtoch s etnológom a archeoastronómom spojené s teleskopickým pozorovaním Kráľomoca.

 

14:00 – 16:00    Dielničky pre detívýroba ozdôb a darčekov (v interiéri zámku)

                             Lukostreľba (v exteriéri pri zámku)

15:30 – 15:50   Vernisáž výstavy „Klenoty zeme a vesmíru ( v interiéri zámku)

16:00                  Zapálenie Slnovratovej vatry (exteriér pri zámku)

16:15 – 17:30   Cyklus paralelných besied pri ďalekohľadoch a nafukovacích modeloch Mesiaca a Jupitera každých 15 minút. Teleskopické pozorovanie planéty Jupiter („Kráľomoc“)a dostupných astronomických objektov.

         Teleskopické pozorovania sa uskutočnia len za priaznivej meteorologickej situácie !

 

 17:40 – 18:15  Prednáška Tatry – krajina starovekých mýtov

                           Lektor : Bc. Rastislav Ferulík  (v interiéri zámku)

18:20 – 19:00  Prednáška Pohľad Slovanov na hviezdne nebo

                           Lektori :  Barbora a Peter Hubertovci (v interiéri zámku)

Vstupné:    3 € / osoba, detí do 3 rokov zdarma

                    Pri účasti aj na prednáškach 5 € / osoba

 Počet miest na prednášky je limitovaný !!!

Parkovanie pre verejnosť v areáli zámku nebude možné. Ďakujeme za pochopenie.