Expedícia Mars 2022

Expedícia Mars je medzinárodná súťaž organizovaná Alumni scientiae Bohemicae pre mládež vo veku od 13 do 18 rokov, ktorá sa zaujíma o vesmír a prírodné vedy. Určená je rovnako pre každého, v rámci danej vekovej kategórie, kto sa chce dozvedieť ako prebieha vesmírna misia. Túto súťaž pripravujú ľudia, ktorí sa jej už v minulosti zúčastnili a dostali sa až do jej finále. Preto je vždy pripravená tak, aby mala pre každého z účastníkov čo najväčší prínos.

Účastníci, ktorí postúpia z domáceho internetového kola do semifinále budú pracovať na projekte, ktorý na konci semifinále odprezentujú. Budú navrhovať vlastné experimenty a zároveň sa podieľať na príprave stratosférického balóna, ktorý bude neskôr vypustený.

 

Cieľom súťaže je možnosť vyskúšať si celý proces vedeckého skúmania vrátane prvých úvah, návrhu experimentu, jeho následnej realizácie až po jeho vyhodnotenie.

Na konci tejto súťaže prebieha najdlhšia simulovaná študentská misia na Mars v Európe. 5 najlepších účastníkov bude mať možnosť vyskúšať si každodenný život na palube kozmickej lode spolu s krízami, ktoré môžu nastať. Zároveň budú pracovať aj na vedeckých experimentoch. 

Domáce internetové kolá budú prebiehať do 10.8.2022.

Registračný formulár a viac informácii o súťaži nájdete na stránke expedície: http://www.expedice-mars.eu/