Pre školy

Upozornenie:

Exkurzie do planetária alebo na astronomické pozorovania je potrebné vopred dohodnúť na našom tel.č. 033/7301828. Exkurzie, ktoré chcú prísť v mesiacoch máj, jún, september až december, treba aby počítali s veľkým záujmom a dohodli si termín exkurzie aspoň 14 dní vopred.

Pondelok až piatok pre základné školy, materské školy:
8:30, 10:00, 12:00, 13:30
Iný termín:
na základe dohody

Ponuka programov:

  • Tajomstvá vesmíru : Rozprávanie o nočnej oblohe, o jej tajomstvách – o Mesiaci, hviezdach, planétach, kométach a súhvezdiach.
  • Kamilka na potulkách vesmírom: program určený pre deti MŠ a žiakov 1. až 4. roč. ZŠ. Pútavou detskou formou oboznamuje so súhvezdiami severnej oblohy, základnými poznatkami o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme.
  • Fantastická cesta: program zoznamuje so základnými údajmi o slnečnej sústave, je určený pre 1. až 4. roč. ZŠ.
  • Vesmírne cesty: oboznámime sa so slnečnou sústavou, so súhvezdiami letnej oblohy a ich legendami. Môžeme sa zahrať na cestovateľov, spoznávať nočnú oblohu na severnom póle alebo v rovníkovej Afrike. Program určený pre 4. ročník ZŠ.
  • Vesmírne otázniky: program zoznamuje s orientáciou na oblohe v našich zemepisných šírkach, zameraný na cirkumpolárne súhvezdia (súhvezdia v oblastí pólu) a na pohyby nebeských telies. Vhodný pre žiakov 4. až 9. roč.ZŠ a širokú verejnosť.
  • Zo života hviezd: program zameraný na vznik a vývoj hviezd, dvojhviezdy, legendy o súhvezdiach zimnej oblohy. Vhodný pre SŠ a 9.roč. ZŠ
  • Potulky letnou oblohou: program je vhodný pre žiakov 7. až 9. roč. ZŠ a širokú verejnosť. Oboznamuje so súhvezdiami letnej oblohy, ich legendami a zaujímavými objektami.
  • 3-2-1 Štart ! : náučná fulldomová rozprávka zameraná na kozmonautiku a zemskú atmosféru

Program je doplnený orientáciou na oblohe a celý trvá približne 1,5 hod. Využite možnosť pozorovania Slnka (za priaznivého počasia) a oboznámenia sa s ďalekohľadom. V ponuke máme aj bohatý výber odborných filmov a videozáznamov z oblasti astronómie. K dispozícii je aj naša interná knižnica s množstvom literatúry.