Vstupné

Objednávanie organizovaných návštev prebieha telefonicky alebo osobne.
Umožňuje nám to poradiť vám a spoločne odkonzultovať výber programu.

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika nie je poberateľom kultúrnych poukazov.

 

Vstupné – školské a organizované exkurzie
planetárium + pozorovanie, hudobné programy a iné akcie

Druh vstupného EUR, resp KP
materské školy – organizované denné podujatia 3,00/os.
minimálne vstupné pre MŠ 30.-
deti od 5. r., žiaci ZŠ, študenti SŠ, dospelí a dôchodcovia 4,00/os.
minimálne vstupné STANDARD 40.-
ZŤP 3,00/os.
osoba sprevádzajúca ZŤP zdarma
pedagogický dozor 1 os. na 15 maloletých zdarma
lektorovanie v cudzom jazyku (EN, GER, RUS) +50% k cene vstupného
členovia SZA a SAS zdarma, resp. dobr. vst.

Bezbariérový vstup do budovy a do sály planetária je zabezpečený.
Potrebné je kontaktovať pracovníkov planetária pri príchode.

Pozorovanie prebieha iba v prípade priaznivého počasia.

Platba kartou nie je možná a kultúrne poukazy neberieme ! 

Vstupné – večerné, celonočné a víkendové individuálne akcie a pozorovania

Druh vstupného EUR, resp KP
samostatné večerné pozorovanie 3,00/os.
minimálne vstupné pre večerné pozorovanie 25.-
minimálne vstupné pre predstavenia v planetáriu a pozorovanie oblohy Pia, So, Ne 60.-
   
minimálne vstupné pre celonočné pozorovanie, posedenie pri ohnisku, spoločenské akcie v pracovné dni 40.-
minimálne vstupné pre celonočné pozorovanie, posedenie pri ohnisku, spoločenské akcie Pia,So, Ne 70.-

Pozorovanie prebieha iba v prípade priaznivého počasia.

Objednať si môžete ľubovoľný druh akcie mailom alebo telefonicky.

Cenník poskytovaných služieb (tovarov) je účinný od 1. septembra 2023. 
Cenník vstupného platný od 1. septembra 2023.

Platba kartou nie je možná a kultúrne poukazy neberieme !