SID monitor

Röntgenová erupcia

Slnečná erupcia je reakcia slnečnej atmosféry (chromosféry a koróny) na náhly, rýchly proces vyžiarenia energie, ktorý spôsobuje miestne zahriatie a urýchlenie elektrónov, protónov a ťažkých iónov. Pod vplyvom erupcie vyžaruje koróna oblasti mäkké röntgenové žiarenie ( λ > 0,1 nm). Jeho spektrum sa skladá z kontinua a emisných čiar vysoko ionizovaných atómov.

Mohutnosť, trieda I (W/m2)
B I < 10-6
C 10-6 ≤ I < 10-5
M 10-5 ≤ I < 10-4
X I ≥ 10-4

Čo je to SID monitor

Ide v podstate o rádio prijímač pre frekvencie v rozsahu 3 – 30 kHz. Tak isto ako u bežných rádiových prijímačov aj tu je k dispozícii zvukový výstup avšak pre detekciu SID je vhodnejší tzv. dátový výstup, na ktorom napätie reprezentuje intenzitu prijímaného signálu, ktorá sa dá takto pomerne jednoducho zaznamenávať pomocou analógového zapisovača alebo počítača s A/D prevodníkom. Okrem toho zvykne mať aj nastaviteľne zosilnenie signálu ako na predzosilňovači tak aj na zosilňovači. Tieto prijímače bývajú väčšinou naladene fixne na danú frekvenciu. Z pochopiteľných dôvodov nemá automatické vyrovnávanie zisku (AVL).

Obr. 1 SID monitor

Ako to funguje

Röntgenovú slnečnú erupciu detegujeme tak, že vyžiarene röntgenové žiarenie zo Slnka zvýši ionizáciu ionosféry (D vrstvy) čo sa prejaví vznikom náhlej ionosférickej poruchy (NIP).Teda SID monitor je vlastne akýsi detektor NIP. Počas trvania NIP nastáva slabnutie rádiového vysielania na KV. Tento jav je známy ako Mögelov – Delingerov efekt. Tiež spôsobuje aj zvýšenie odrazu LF a VLF rádiových vĺn, čo využívame aj v našom prípade. Intenzita signálu sa mení aj počas 24 hodín. V noci D vrstva ionosféry zaniká a signál sa odráža od vrstvy E a jeho intenzita stupne. Počas východu Slnka D vrstva pomaly vzniká. Prejavom toho je pokles signálu. Počas dňa intenzita signálu rastie až do poludnia čo je spôsobované zvyšovaním ionizácie v D vrstve slnečným žiarením, potom opäť klesá až do minima pri západe Slnka a zániku D vrstvy, po ktorom sa opäť zvýši.

Obr. 2 Vrstvy ionosféry Zeme

Obr. 3 Denný chod intenzity VLF signálu

Obr. 4 Príklad záznamu s erupciou mohutnosti M8.3