ČVOH 2021

Elektronická forma súťaže  „Čo vieš o hviezdach“ – pokyny.

Elektronická forma uvedenej vedomostnej súťaže sa uskutoční dňa 7. apríla (utorok) 2021 v čase od 10:00 do 10:50 hod.

Testy vedomostnej súťaže nájdete uverejnené od 10:00 hod na web stránke Hvezdárne a planetária M.R. Štefánika v Hlohovci (www.hvezdaren.org) medzi aktuálnymi článkami.

Súťažiaci si stiahnu súťažné formuláre podľa jednotlivých vekových kategórií.

Vyplnený formulár zašlite ako prílohu k mailu najneskôr do 10:55 hod. (POZOR!!! maily prijaté po tomto čase nebudú považované za platné!!!) na emailovú adresu :

maturkanic@hvezdaren.org

V hlavičke mailu uveďte:

„Súťaž ČVOH 2021“, priezvisko súťažiaceho, názov školy, mesto

V prípade zhodného počtu bodov bude pre poradie rozhodujúci čas zaslania vyplneného súťažného formulára.

Úspešné absolvovanie súťaže Vám želajú

pracovníci
HaP M.R.Štefánika
v Hlohovci