O nás

Hlohovec patrí k malému počtu miest na Slovensku, kde sa nachádza hvezdáreň a planetárium. Naše zariadenie slúži najmä na osvetovú a vzdelávaciu činnosť, popularizáciu astronómie a vedeckú činnosť.

Pre ZŠ, SŠ poskytujeme exkurzie do planetáriaprogramy pre verejnosť astronomické pozorovania Slnka, príp. aj nočnej oblohy. Ročne nás navštívi takmer 20 tisíc návštevníkov. Máme pripravených niekoľko kvalitných programov, odborných filmov a videozáznamov z oblasti astronómie.

Planetárium ZKP-2
Planetárium ZKP-2 
Prednáška Ing.Rükla
Prednáška Ing.Rükla 
Deti pri ďalekohľade
Deti pri ďalekohľade

Organizujeme záujmovú činnosť detí a mládeže v rámci Astronomického krúžku pre žiakov ZŠ a Klubu mladých astronómov pre študentov SŠ. Pripravujeme alebo sa podieľame na príprave rôznych zrazov, stretnutí a seminárov určených pre mládež, študentov, učiteľov, širokú verejnosť ale aj vedcov.

RNDr.Hazucha pri práci s mládežou
RNDr.Hazucha pri práci s mládežou 
Zimný zraz mladých astronómov 1998
Zimný zraz mladých astronómov 1998
Expedícia za úplným zatmením Slnka 11.8.1999 Jánosháza, Maďarsko
Expedícia za úplným zatmením Slnka 11.8.1999 Jánosháza, Maďarsko 
  Stelárny seminár na Bezovci 2002
Stelárny seminár na Bezovci 2002 
 

Observatórium má k dispozícii prístrojovú techniku na veľmi dobrej úrovni, patrí k nej aj druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku. Rozsiahla batéria kvalitných prístrojov sa využíva pri pozorovaniach v rámci popularizačnej a vedeckej činnosti. Observačnú činnosť v oboch prípadoch zabezpečuje pozorovateľsko-výskumné oddelenie HaP a Klub pozorovateľov, ktorého členmi sú vážny záujemci o astronómiu spolupracujúci s HaP Hlohovec nielen pri pozorovaniach. Získavame pozorovací materiál o Slnku, Slnečnej sústave a našej Galaxie i ostatných a najmä z oblasti premenných hviezd. Publikujeme odborné i vedecko-populárne publikácie v domácich i zahraničných časopisoch.

Ing.Kollar pri Cassegraine 600/7500
Ing.Kollár pri práci na 2. najväčšom ďalekohľade na Slovensku 
Špirálna galaxia M 31
Špirálna galaxia M 31 cez ST-9XE na Maksutovej komore 5,6/1000 
Škvrny na Slnku 12.5.1981
Škvrny na Slnku 12.5.1981. Foto: Mgr.Karlovský 

Pri hvezdárni svoju činnosť rozvíja Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV.