Pre verejnosť

Aktuálne podujatia pre verejnosť 

Milí priatelia,

bohužiaľ, momentálne máme v planetáriu havarijný stav. Realizácia predstavení v planetáriu preto nie je možná. Realizujeme ale verejné pozorovania v exteriéri hvezdárne. Akonáhle sa situácia zlepší, budú prebiehať aj podujatia v planetáriu.

Uvoľnenie opatrení sledujte na našej web stránke.

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov jarnej oblohy

Utorok, 01. jún 2021 o 21.30 hod.

Podujatie pre širokú verejnosť.
Teleskopické pozorovanie hviezdnych objektov
na jarnej hviezdnej oblohe.

Len za priaznivej meteorologickej situácie!

Vstupné: 3 Eurá/osoba (bez rozdielu veku).

Nie je potreba objednávania sa na pozorovanie, keďže sa koná v exteriéri.

Tešíme sa na Vás! 🙂

P.S.: Treba dodržiavať protiepidemiologické opatrenia podľa aktuálnej farby a stupňa Covid automatu a kultúrneho semaforu.

Hlohovec sa momentálne nachádza v ŽLTEJ FARBE, 1.stupeň ostražitosti:

 • Každá osoba sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigenového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín;
 • táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov,
 • alebo osoba bola zaočkovaná druhou dávkou vakcíny Pfizer/Moderna proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
 • alebo osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vakcíny AstraZeneca proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 • alebo osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (Pfizer/Moderna, AstraZeneca), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • alebo osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
 • Každá osoba je povinná poskytnúť telefonický alebo emailový kontakt na účely epidemiologického vyšetrovania.

 

 

U nás nájdete zmodernizované digitálne planetárium – každé podujatie je sprevádzané hemisférickými fulldome projekciami v úžasnom rozlíšení projektorom 4K!!!

Každý mesiac je zverejnené podujatie pre verejnosť na našej internetovej stránke, podujatie sa koná približne 3 x do mesiaca.

Ponuka programov:

 • Tajomstvá vesmíru: Rozprávanie o nočnej oblohe, o jej tajomstvách – o Mesiaci, hviezdach, planétach, kométach a súhvezdiach.
 • Kamilka na potulkách vesmírom: program určený pre deti MŠ a 1. až 4. roč. ZŠ. Pútavou detskou formou oboznamuje so súhvezdiami severnej oblohy, základnými poznatkami o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme.
 • Fantastická cesta – slnečná cesta: program zoznamuje so základnými údajmi o slnečnej sústave, je určený pre 1. až 4. roč. ZŠ a širokú verejnosť.
 • Vesmírne cesty: oboznámime sa so slnečnou sústavou, so súhvezdiami letnej oblohy a ich legendami. Môžeme sa zahrať na cestovateľov, spoznávať nočnú oblohu na severnom póle alebo v rovníkovej Afrike. Program určený pre 4. ročník ZŠ a širokú verejnosť.
 • Zo života hviezd: program zameraný na vznik a vývoj hviezd, dvojhviezdy, legendy o súhvezdiach zimnej oblohy. Vhodný pre SŠ a 9.roč. ZŠ
 • Vesmírne otázniky: program zoznamuje s orientáciou na oblohe v našich zemepisných šírkach, zameraný na cirkumpolárne súhvezdia (súhvezdia v oblastí pólu) a na pohyby nebeských telies. Vhodný pre žiakov 6. až 9. roč.ZŠ a širokú verejnosť
 • Potulky letnou oblohou: program je vhodný pre žiakov 7. až 9. roč. ZŠ a širokú verejnosť. Oboznamuje so súhvezdiami letnej oblohy, ich legendami a zaujímavými objektami.

Program je doplnený orientáciou na oblohe a celkovo trvá približne 1,5 hod. Využite možnosť pozorovania Slnka (za priaznivého počasia) a oboznámenia sa s ďalekohľadom. V ponuke máme aj bohatý výber odborných filmov a videozáznamov z oblasti astronómie. K dispozícii je aj naša interná knižnica s množstvom literatúry.

Tešíme sa na Vás!

Zmena programu vyhradená!