Konferencia Štefánik a veda

Tento ročník konferencie M. R. Štefánik a veda bude prvým ročníkom konferencií na počesť M. R. Štefánika. Tento významný Slovák sa počas svojho života venoval mnohým oblastiam a každý rok bude konferencia zameraná na jednu z nich.

Konferencia sa bude konať v priestoroch Hlohovského zámku a v priestoroch Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci. Organizuje ju Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci v spolupráci so Spoločnosťou M. R. Štefánika.

Konferencia M. R. Štefánik a veda sa bude venovať astronómii, predovšetkým Slnku a premenným hviezdam, vývoju astronomickej techniky, meteorológii a fotografii. Súčasťou konferencie bude aj spoločenský program. Hostia budú pozvaní na prehliadku umeleckej výstavy.

Viac informácií o konferencii nájdete tu: http://stefanik.hvezdaren.org/