Oznamovatelia

V súvislosti s novelizáciou zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je pre našu organizáciu zodpovednou osobou, ktorá vybavuje oznámenia v zmysle zákona, hlavný kontrolór Trnavského samosprávneho kraja. Z tohto dôvodu uverejňujeme na našom webe údaje totožné s údajmi Úradu TTSK: