Slnko on-line

Slnko pozorované sondou SDO

Slnečné dynamické observatórium /SDO/ je projekt NASA: Život s hviezdou, ktorý začal 11. februára 2010. Program je zameraný na pochopenie príčin slnečných zmien a jej vplyvov na Zem, študuje slnečnú atmosféru v rôznych vlnových dĺžkach súčasne.
 
Video Slnka zo sondy SDO  prístrojmi: AIA 0193, AIA 0171, and HMIBC.
Slnko pozorované vo viditeľnom svetle. Tmavé body na Slnku sú slnečné škvrny. Malá škvrna je približne veľká ako naša Zem. V slnečných škvrnách je zosilnené magnetické pole, teplota je nižšia, asi 4000 C, životnosť škvrny je niekoľko dní až mesiacov. Posun škvŕn na disku Slnka v minulosti odhalil otáčanie sa Slnka okolo svojej osi asi za 25 dní. Zdroj: NASA/SDO a vedecké tímy AIA, EVE a HMI 
 Slnko pozorované vo viditeľnom svetle. Tmavé body na Slnku sú slnečné škvrny. Malá škvrna je približne veľká ako naša Zem. V slnečných škvrnách je zosilnené magnetické pole, teplota je nižšia, asi 4000 C, životnosť škvrny je niekoľko dní až mesiacov. Posun škvŕn na disku Slnka v minulosti odhalil otáčanie sa Slnka okolo svojej osi asi za 25 dní.
 
 
Slnko pozorované vo vlnovej dĺžke 94 Angstromov, jasné plochy predstavujú aktívne oblasti na povrchu Slnka, sú to miesta výskytu slnečných škvŕn, kde je zosilnené magnetické pole. Často sú zdrojom výbuchov na Slnku: protuberancií, erupcií a koronálnych výronov hmoty.
 
 
Slnko pozorované vo vlnovej dĺžke 304 Angstromov.
 
 
Slnko pozorované vo vlnovej dĺžke 211 Angstromov.
 
 
Zdroj: NASA/SDO a vedecké tímy AIA, EVE a HMI
 

Slnko pozorované sondou SOHO/SDO

Sonda SOHO/SDO – slnečné a heliosférické observatórium je medzinárodný projekt spolupráce ESA a NASA  k štúdiu Slnka, od jeho vnútra až po vonkajšiu korónu a slnečný vietor. Soho bolo vypustené 2.12.1995, vybavené je 12 vedeckými prístrojmi. Riadiacim strediskom je Vesmírne letecké stredisko Goddard v Marilande.


Slnko pozorované vo viditeľnom svetle, každý deň aktuálny obraz /sonda SDO/.


Slnečná atmosféra pozorovaná korónografom Lasco C2, aktuálne zobrazuje vnútornú slnečnú korónu do vzdialenosti 8 miliónov km od Slnka. Slnko je zakryté, inak by sme nemohli vidieť atmosféru Slnka, biely kotúč znázorňuje veľkosť Slnka.


Slnečná atmosféra pozorovaná korónografom LASCO C3 do vzdialenosti 48 miliónov km od Slnka. Za Slnkom je možné vidieť niektoré jasnejšie hviezdy. Pás v ľavom dolnom rohu vytvára držiak tienidla.

 
Magnetické pole Slnka pozorované Magnetogramom, biele a čierne škvrny predstavujú kladnú a zápornú polaritu v slnečnej škvrne /sonda SDO/.

Celá séria aktuálnych obrazov Slnka zo sondy SDO/SOHO rôznymi prístrojmi:

Zdroj: ESA a NASA