Veda a výskum

Fyzika Slnka

V oblasti Slnečnej fyziky sa zaoberáme zakresľovaním škvŕn, ich fraktálnou klasifikáciou, určovaním relatívneho čísla, štúdiom protuberancií a vývojom aktívnych oblastí. Pozorovania Slnka uskutočňujeme pomocou coelostatu, mriežkového spektroskopu, ďalekohľadu Cassegrain 150/2250 so slnečným filtrom, slnečným koronografom 100/1200 a refraktorom 110/750 projekciou za okulár.

Coelostat a odsuvná búdka s Cassegrainom 150/2250

Coelostat (stojí pri ňom Mgr. Karlovský) a odsuvná búdka s Cassegrainom 150/2250 (jpg 164kB)
Slnečný disk zobrazený coelostatom na tienidle

Slnečný disk zobrazený coelostatom na tienidle (jpg 90kB)
Refraktor 180

Refraktor 180
 

Cassegrain 150/2250 a coelostat

Cassegrain 150/2250 a coelostat (v pozadí kupola hlavného prístroja Cassegrain 600/7500) (jpg 164kB)
Slnečný koronograf

Slnečný koronograf uchytený na hlavnom prístroji Cassegrain 600/7500 (jpg 195kB)
Refraktor 110/750 s tienidlom na projekciu Slnka

Refraktor 110/750 s tienidlom na projekciu Slnka uchytený na hlavnom prístroji Cassegrain 600/7500 (jpg 199kB)

Vzhľadom na to, že sa začal nový slnečný cyklus, máme záujem o spoluprácu pri získavaní informácií o Hausdorffovej dimenzii skupín slnečných škvŕn, o ich rozmere, keďže spolu vytvárajú fraktálnu klasifikáciu. Doteraz nie je celkom jasný vzťah medzi výskytom slnečných erupcií a s nimi pravdepodobne súvisiacimi zmenami Hausdorffovej dimenzie. Na objasnenie tohto vzťahu je potrebný ďalší výskum a mnoho dát. Dôležité je pozorovať vývoj skupiny škvŕn. Prípadní záujemcovia môžu pozorovať fotograficky alebo CCD kamerou.

Stelárna astronómia

Kupola

Kupola Cassegrainu 600/7500
(jpg 209kB)

V oblasti stelárnej astronómie sa sústreďujeme na štúdium vybraných kataklizmatických a symbiotických premenných hviezd. Pozorovania premenných hviezd majú pre astrofyziku obrovský význam, pričom sa dajú robiť i v amatérskych podmienkach a s jednoduchými prostriedkami. Štúdium kataklizmík patrí medzi rýchlo sa rozvíjajúce oblasti súčasnej astrofyziky, a preto uvítame každého pozorovateľa, ktorý má záujem tieto hviezdy pozorovať. Spolupracovať možno aj v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti, Študentskej vedeckej odbornej činnosti, seminárnych prác apod. Potrebné observačné údaje získavame pomocou CCD kamery SBIG ST-9XE pripojenej na Maksutovu komoru Spiegelobjektiv 5,6/1000 a fotoelektrického fotometra pripojeného k ďalekohľadu Cassegrain 600/7500 mm. Za zmienku stojí, že je to druhý najväčší ďalekohľad na Slovensku.

Maksutova komora so CCD kamerou

Maksutova komora 5,6/1000 so CCD kamerou ST-9XE uchytená na hlavnom prístroji Cassegrain 600/7500 (jpg 169kB)
 

 

Cassegrain 600/7500 s fotoelektrickým fotometrom

Hlavný prístroj Cassegrain 600/7500 s fotoelektrickým fotometrom (jpg 65kB)
 

 

Snímka planetárnej hmloviny M57

Snímka planetárnej hmloviny M57. Autor Gabriel Bartoš (jpg 273kB)

Venujeme sa tiež pozorovaniu zákrytov nebeských telies, pozorovaniu meteorov a meteorických rojov, fotografovaniu zaujímavých astronomických objektov a úkazov.