Čiastočné zatmenie Slnka – pozorovanie.

Čiastočné zatmenie Slnka.

ÚKAZY :
10.6.2021 Čiastočné zatmenie Slnka.
13.6.2021 23 h 47 min. Mars 1,9° južne od Mesiaca.

Prstencové zatmenie Slnka 10 júna 2021.

Prstencové zatmenie Slnka, u nás pozorovateľný celý priebeh ale ako  čiastočne zatmenie.
Mesiac zakryje približne 17% slnečného povrchu.
Pozorovanie sa realizuje len v prípade priaznivej meteorologickej situácie.
Začiatok čiastočného zatmenia 12:02 LSEČ
Maximálna fáza zatmenia 12:47 LSEČ
Koniec čiastočného zatmenia 13:34 LSEČ

Týmto Vás chceme srdečne pozvať a privítať na pozorovaní tohto krásneho úkazu na našej Hvezdárni a planetáriu M.R.Štefánika v Hlohovci, ktoré sa uskutoční v čase od 11:45 do 13:45.

Vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu, ktorá je podmienená kultúrnym semaforom a Covid automatom Vás zároveň prosíme o dodžanie nasledujúcich podmienok:

  • Každá osoba sa musí preukázať potvrdením o negatívnom výsledku antigenového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín; táto povinnosť neplatí pre deti do 10 rokov,
  • alebo osoba bola zaočkovaná druhou dávkou vakcíny Pfizer/Moderna proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
  • alebo osoba bola zaočkovaná prvou dávkou vakcíny AstraZeneca proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
  • alebo osoba je viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (Pfizer/Moderna, AstraZeneca), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
  • alebo osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.
  • Každá osoba je povinná poskytnúť telefonický alebo emailový kontakt na účely prípadného epidemiologického vyšetrovania.

Pozorovanie sa realizuje len v prípade priaznivej meteorologickej situácie.

Tešíme sa na Vašu návštevu! 🙂