Vyhodnotenie okresných kôl súťaže ČVOH 2021

Výsledky okresných kôl vedemostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach 2021“ realizovaných Hvezdárňou a planetáriom M. R. Štefánika v Hlohovci elektronickou formou 7. apríla 2021.

Uvedený súťažiaci postupujú do krajského kola súťaže, ktoré organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Termín krajského kola súťaže elektronickou formou oznámi súťažiacim SÚH v Hurbanove.

I. kategória:

Okres Hlohovec:

Meno súťažiaceho Škola
David  GERARD ZŠ Kľačany
Adam MONČEK ZŠ Koperníková Hlohovec

Okres Galanta:

Meno súťažiaceho Škola
Peter VICZIÁN ZŠ Jelka
Roland SÜLL ZŠ Jelka
Marcel SÜLL ZŠ Jelka
Sofia PATAJOVÁ Gymnázium J. Matúšku Galanta

II. kategória:

Okres Piešťany:

Meno súťažiaceho Škola
Rastislav LEKÁR ZŠ E.F. Scherera Piešťany

Okres Galanta:

Meno súťažiaceho Škola
Michaela KUBRANSKÁ Gymnázium J. M. Galanta
Simona  PATAJOVÁ Gymnázium J. M. Galanta
Viktória KOSÁR Gymnázium J. M. Galanta

III. kategória:

Okres Galanta:

Meno súťažiaceho Škola
Oliver NAGY Gymnázium J. M. Galanta
Terézia HANÁKOVÁ Gymnázium J. M. Galanta