143. výročie narodenia M. R. Štefánika na Hlohovskom zámku

Pri príležitosti narodenia najväčšieho Slováka – M. R. Štefánika sme v piatok 21.7.2023 uskutočnili popoludnie na Hlohovskom zámku venované jeho osobnosti. Program sa začal prednáškou astronóma Vojtecha Rušina o vedeckej kariére M. R. Štefánika a potom pokračoval prednáškou dr. P. Kanisa o jeho prínose k slobode národa. Súčasťou programu bolo aj slávnostné odhalenie busty M. R. Štefánika a vernisáž výstavy spojenej so životom M. R. Štefánika, na ktorej boli vystavené diela D. Prihela, V. Bojňanského a ďalších umelcov.