Podujatia pre verejnosť v mesiaci júl 2022

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci

Plánované podujatia pre verejnosť na júl 2022

Dôležité upozornenie!!!

Vzhľadom na veľký záujem o podujatia hlavne pre najmenších návštevníkov doporučujeme záujemcom telefonicky si overiť výber vhodného termínu (hodinu) a obsadenosť podujatia DOPREDU na tel. čísle 033 730 1828 alebo e-mailom na objednavky@hvezdaren.org v pracovných dňoch, v čase 8.00-15.30 hod. Do e-mailu, prosím, uveďte aj telefonický kontakt na Vás.

Pokiaľ prídete na podujatie a nebudete mať u nás rezerváciu, je možné, že budeme mať už plne obsadené planetárium.

Na pozorovanie nočnej oblohy nie je potrebná rezervácia, keďže sa koná v exteriéri.


ROZŠÍRENÁ LETNÁ PONUKA 2022:

Počas letných prázdnin rozšírila hvezdáreň ponuku programov a akcií pre širokú verejnosť počas pracovných týždňov. Podujatia sú určené pre rodičov s deťmi či starých rodičov s vnúčatami. Jednotlivé podujatia budú prispôsobené veku návštevníkov. V prípade priaznivej meteorologickej situácie bude program v planetáriu rozšírený o prehliadku astronomických ďalekohľadov a pozorovanie aktívnych oblasti na povrchu našej dennej hviezdy – Slnka.

Návštevy na hvezdárni budú počas letných prázdnin prijímané okrem víkendových plánovaných akcií aj každý utorok a stredu v nasledovných časových vstupoch :

o 9:00 hod

o 10:30 hod

o 13:00 hod

Doporučujeme návštevníkom telefonicky, alebo mailovou cestou, sa na podujatie objednať.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Vstupné je 3 € na osobu.


Piatok,  8. júla 2022  o 18.00  hod.   

Prechádzka letnou oblohou

 

 

 

 

 

Podujatie pre širokú verejnosť.  

Prechádzka letnou oblohou, hviezdy a dvojhviezdne systémy. Grécka  mytológia a súhvezdia letnej oblohy..


Sobota, 16. júla 2022          

Kamilkine dobrodružstvá s Malým princom

o 15.00  hod.  a  o 17:00 hod.

Podujatie pre deti s rodičmi (žiaci MŠ, 1. a 2. r. ZŠ).

Dobrodružná cesta Kamilky s Malým princom pri putovaní Slnečnou sústavou na hviezdnom voze.

 


Sobota,  16. júla  2022           o 22.00 hod.

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na letnej hviezdnej oblohe.

Podujatie pre širokú verejnosť.

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov letnej nočnej oblohy.

                                                                

Len za priaznivej meteorologickej situácie !

V prípade záujmu sa pri nepriaznivej meteorologickej situácií zrealizuje náhradný program v planetáriu.

 


Sobota,  23. júla 2022  o 15.00  hod.   

Prechádzka letnou oblohou                    

 

 

 

 

 

Podujatie pre širokú verejnosť.  

Prechádzka letnou oblohou, hviezdy a dvojhviezdne systémy. Grécka  mytológia a súhvezdia letnej oblohy..


Sobota,  23. júla  2022           o 17.00 hod.

Vesmírne otázniky

Podujatie pre deti s rodičmi. (žiaci I. a II. stupňa ZŠ).

Orientácia na hviezdnej oblohe v staroveku, pútavé rozprávanie o Slnku, planétach, Mesiaci,
a medziplanetárnej hmote. Popis 4. ročných období pri pohybe Slnka zvieratníkovými
súhvezdiami.

 


Sobota,  23. júla  2022           o 19.00 hod.

Architektúra vesmíru – prednáška

Podujatie pre stredoškolskú mládež a dospelých.


Sobota,  23. júla  2022           o 22.00 hod.

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na letnej hviezdnej oblohe.

Podujatie pre širokú verejnosť.

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov letnej nočnej oblohy.

                                                                

Len za priaznivej meteorologickej situácie !

V prípade záujmu sa pri nepriaznivej meteorologickej situácií zrealizuje náhradný program v planetáriu.

Minimálny počet návštevníkov planetária je 10 osôb !


Dôležité upozornenie!!!

Vzhľadom na veľký záujem o podujatia hlavne pre najmenších návštevníkov doporučujeme záujemcom telefonicky si overiť výber vhodného termínu (hodinu) a obsadenosť podujatia DOPREDU na tel. čísle 033 730 1828 alebo e-mailom na objednavky@hvezdaren.org v pracovných dňoch, v čase 8.00-15.30 hod. Do e-mailu, prosím, uveďte aj telefonický kontakt na Vás.

Pokiaľ prídete na podujatie a nebudete mať u nás rezerváciu, je možné, že budeme mať už plne obsadené planetárium.

Na pozorovanie nočnej oblohy nie je potrebná rezervácia, keďže sa koná v exteriéri.