Konečne otvárame! :-)

Milí priatelia, momentálne máme v planetáriu havarijný stav. Realizácia predstavení nie je možná. Realizujeme len verejné pozorovania v exteriéri hvezdárne (viď. Programy pre verejnosť). Ako náhle sa situácia zlepší, budú […]

Read more