CAD 2017

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ,

HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM Milan Rastislava Štefánika v HLOHOVCI ,

SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV ,

ODBOČKA SAS PRI SAV V HLOHOVCI

Vás pozývajú na 18. ročník

CSEREHO ASTRONOMICKÉ DNI v Hlohovci

Miesto: Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci, Sládkovičova 41

Termín: 3. marca 2017 /piatok/

Zameranie: Podujatie je venované zakladateľovi astronómie v Hlohovci a neúnavnému

popularizátorovi astronómie na Slovensku – Dr. Elemérovi Cseremu

Program:

16,00 hod. – Úvod:

Mgr.Jozef Krištofovič, RNDr.Pavol Hazucha – RNDr.Elemér Csere – 100. výročie narodenia

RNDr.Ladislav Hric CSc – predseda SAS pri SAV – Informácie z Hlavného výboru SAS pri SAV

Prednášky:

Doc. RNDr. Peter Čerňanský PhD – Prírodovedecká fakulta Univerzity Konštantína filozofa v Nitre

Patopsychologické správanie sa kvantových systémov

Mgr. Karol Petrík – Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci - Jazyk prírody

19,30 hod. Záver

Tešíme sa na stretnutie.