TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM M.R.ŠTEFÁNIKA v HLOHOVCI

SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SAV

ODBOČKA SAS pri SAV v HLOHOVCI, ASTRONYX PC

Vás pozývajú na astronomický seminár

STELÁRNA ASTRONÓMIA

ktorý sa uskutoční v dňoch 2. - 4. júna 2017 /piatok – nedeľa/

v PENZIÓNE BEZOVEC na Bezovci

Pozvaným účastníkom, ktorí zašlú návratku, alebo sa prihlásia mailom, alebo telefonicky hradia pobytové náklady organizátori podľa platných predpisov. Cestovné náklady si hradia účastníci sami. Účastnícky poplatok činí 30 Eur. Členovia odbočky SAS pri SAV Hlohovec 20 Eur.

Do penziónu sa dostanete autobusom z Piešťan smer Nová Lehota, vystúpiť na zastávke Nová Lehota- Bezovec :/odtiaľ cca 500 m do penziónu/

Program seminára bude k dispozícii pri prezentácii. Účasť prisľúbili tradiční lektori. Prikladáme rámcový program.

Spoločné stravovanie začína v piatok večerou a končí v nedeľu obedom.

Začiatok seminára 2.6.2017/piatok/ o 19:00 hod.

Záver seminára 4.6.2017/nedeľa/ o 12:00 hod.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

N Á V R A T K A

–––––––––––––––––

Záväzne sa prihlasujem, na seminár 2. - 4. júna 2017 v Penzióne Bezovec na Bezovci Meno a priezvisko..................................................................

...............................................................................................................................................

Adresa bydliska........................................................................................................................

Pricestujem dňa.................................. približne o .........................................hod.

Žiadam nocľah – Piatok áno - nie, Sobota áno - nie

Návratku zašlite na adresu HaP M. R. Štefánika Hlohovec, Sládkovičova 41,920 01 Hlohovec, mailom na adresu : Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript alebo telefonicky na č.033 – 7301828 do 31.5.2017.

Dňa......................................... Podpis účastníka.........................................

 

Rámcový program seminára

Piatok – 2.jún 2017

19:00 hod. –Večera

20:30 hod. – Stretnutie pod večernou oblohou

Pozorovanie nočnej oblohy

Sobota – 3.jún 2017

8:15 hod.- Raňajky, registrácia

9:00 hod. – Otvorenie – L. Hric, J. Krištofovič

9:15 hod. – Prednášky - I .blok

13:00 hod.- Obed

14:00 hod. –Turistická vychádzka do okolia

16:30 hod. – Prednášky – II. blok

19:00.hod. – Večera

20:00 hod. – Prednáška

21:30 hod. - Občerstvenie

22:00 hod. – Pozorovanie nočnej oblohy.

Nedeľa – 4.jún 2017

8:30 hod.- Raňajky

9:30 hod. – Prednášky – III .blok

11:30 hod.- Ukončenie seminára – J. Krištofovič

11:45 hod. - Obed