CAD 2018

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ,

HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM Milan Rastislava Štefánika v HLOHOVCI ,

SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV ,

ODBOČKA SAS PRI SAV V HLOHOVCI

Vás pozývajú na 19. ročník

CSEREHO ASTRONOMICKÉ DNI v Hlohovci

Miesto: Hvezdáreň a planetárium M.R.Štefánika v Hlohovci, Sládkovičova 41

Termín: 16. február 2018 /piatok/

Zameranie: Podujatie je venované zakladateľovi astronómie v Hlohovci a neúnavnému

popularizátorovi astronómie na Slovensku – Dr. Elemérovi Cseremu

Program:

16,00 hod. – Prednášky:

 RNDr.Pavol Hazucha – Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci

- Náš elegantný vesmír

 RNDr.Vojtech Rušin DrSc. - Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici

– Slnko a prejavy jeho aktivity

Mgr. Karol Petrík – Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci  

- Potulky za tmou

19,30 hod. Záver

20:15 hod. Pozorovanie objektov večernej oblohy

Tešíme sa na stretnutie.