CAD 2019

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

HVEZDÁREŇ A  PLANETÁRIUM Milan Rastislava Štefánika v  HLOHOVCI

SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV , odbočka v Hlohovci

Vás pozývajú na 20. ročník

CSEREHO ASTRONOMICKÉ DNI v Hlohovci

Miesto: Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci, Sládkovičova 41

Termín: 22. február 2019/piatok/

Zameranie: Podujatie je venované zakladateľovi astronómie v Hlohovci a neúnavnému

popularizátorovi astronómie na Slovensku – Dr. E. Cseremu a 100-mu výročiu

tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika

Program:

16:00 hod.- Otvorenie

16:10 hod.- Mgr.Jozef Krištofovič – 100 rokov Medzinárodnej astronomickej únie-

informácia o podujatiach na Slovensku

16:30 hod. - Prednášky:

RNDr. Vojtech Rušín DrSc – Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici:
Milan
Rastislav Štefánik – astronóm

RNDr. Ivan Dorotovič CSc – Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo:
Slnečné
rádiové vzplanutia a kozmické počasie

Mgr. Karol Petrík – Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci:
Exoplanéty, iné svety

19:30 hod. Záver

20:00 hod. Pozorovanie objektov večernej oblohy/v prípade priaznivého počasia/

 

Tešíme sa na stretnutie.