Trnavský samosprávny kraj

 Hvezdáreň a planetárium

 Milana Rastislava Štefánika HLOHOVEC

                        V Y H O D N O T E N I E

Krajského kola vedomostnej súťaže „ Čo vieš o hviezdach“

 

           Dňa 25.4.2017 sa v priestoroch Hvezdárne a planetária v Hlohovci uskutočnilo krajské  kolo vedomostnej  súťaže „ Čo vieš o hviezdach“ .

Súťaže sa zúčastnilo 25 súťažiacich, zo škôl: Gymnázium Janka Matúšku- Galanta (Štvrť SNP 1004/34),  

Gymnázium L.Novomeského- Senica,  ZŠ  Sobotište, ZŠ Dojč,   ZŠ Mojmírova ul.č. 98 Piešťany, ZŠ Trakovice, ZŠ Bojničky a Kalokagatia Trnava.

Do celoslovenského kola postupujú títo súťažiaci.

I. KATEGÓRIA

1. Verena Pekarová                     - ZŠ Sobotište                                                                             

2. Marián Cipár                           - Kalokagatia Trnava

3. Jakub Rotbauer                       - Gymnázium J.Matúšku, Galanta

II. KATEGÓRIA

1. Oliver Nagy                             - Gymnázium J.Matúšku, Galanta                                                

2. Mário Mičáni                          - Gymnázium  J.Matúšku, Galanta              

3. Dominik Pajtáš                        - Gymnázium  J.Matúšku, Galanta

III. KATEGÓRIA 

1. Jana Švrčková                          - Gymnázium  L.Novomeského,Senica                                                                                      

2. Martina Sabová                        - Gymnázium  L.Novomeského, Senica

3. Dejan Prokop                           - Gymnázium  J.Matúšku, Galanta

Hlohovec 27.IV. 2017                                                   Mgr. Jozef Krištofovič    

                                                                                      riaditeľ HaP Hlohovec