Vyhodnotenie Vesmír očami detí 2018

HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM Milana Rastislava Štefánika HLOHOVEC

VYHODNOTENIE REGIONÁLNEHO KOLA VÝTVARNEJ SÚŤAŽE

VESMÍR OČAMI DETÍ

Dňa 5.marca 2018 sa uskutočnilo v priestoroch Hvezdárne a planetária v Hlohovci vyhodnotenie regionálneho kola  výtvarných prác žiakov materských škôl, základných škôl a základných umeleckých škôl.    Do súťaže sa zapojilo spolu 50 ZŠ, MŠ a 5 ZUŠ z okresov Hlohovec, Trnava a Piešťany.

Práce hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. S.Valachová - výtvarníčka

Jozef Sušienka – akademický sochár

Práce boli porotou hodnotené anonymne – bez poznania od akého žiaka a z akej školy hodnotené práce sú.   Odborná porota zhodnotila zaslané práce nasledovne:

I.KATEGÓRIA  - MATERSKÉ  ŠKOLY

1. Patrik Kolena                                     MŠ  Staničná 2, Piešťany                            

2. Franka Lampertová                            MŠ  Fraštacká 4, Hlohovec

3. Alessia Caravaggi                              MŠ – ZŠ Maxima Gorkého 21, Trnava 

4. Peter Šándor                                       MŠ  Leopoldov                      

5. Nela Vanáková                                   MŠ  Ružindolská 8, Trnava

Na doplnenie výstavy porota vybrala práce, ktoré nepostupujú do celoslovenského kola, ale zaujali.

Andrej Rácik, Barbora Benková, Ela Tóthová  - MŠ Nábrežie 23, Hlohovec

Ella Dubošová  - MŠ Meduška, Dedinská 27, Trnava -Modranka

Michal Klinček  – MŠ Kalinčiakova , Hlohovec

Patrícia Borečková – MŠ Koperníkova 24, Hlohovec

Oliver Mlynár  - MŠ Staničná 2, Piešťany

Lucas Kianička  - MŠ Hollého 3, Hlohovec

Michal Klinček  . MŠ Kalinčiakova 1, Hlohovec

Lili Szitkey  - MŠ V Jame 3, Trnava

Lukáš Michalec  - MŠ Staničná 2, Piešťany

Ema Dubovská  - MŠ Kalinčiakova 1, Hlohovec

Viktória Záhorcová  - MŠ Staničná 2, Piešťany

Bianka Kubišová  - MŠ Hollého 3, Hlohovec

II.KATEGÓRIA – ZÁKLADNÉ ŠKOLY 1.-4. ročník

1. Timea Smolková                                       ZŠ  Nám.1.mája, Chtelnica                         

2. Timea Táborská                                        ZŠ  Mojmírova 98, Piešťany                   

3. Samuel Pápež                                            ZŠ  Školská 922, Drahovce                                     

4. Kristína Strapáková                                  ZŠ  Ul. Jána Bottu 27, Trnava            

5. Viktória Pisariková                                   ZŠ  M.R.Štefánika 30, Hlohovec    

--------------------------------------------------------------------------------------------------           

Michal Rafael  -  ŠZŠ M.R.Štefánika 38, Hlohovec

Paulína Árendásová  - ZŠ Dechtice 514          

Silvia Hakáčová  - ZŠ UL.Jána Bottu 27, Trnava

Alexandra Bedeová  - ZŠ Školská ul. 318/3, Krakovany

Kristián Jančo  - ŠZŠ M.R.Štefánika 38, Hlohovec

Ema Ondrejičková  - ZŠ Rakovice

Sára Noščáková  - ZŠ Mojmírova 98, Piešťany

Ninka Tamajková  - ZŠ Horné Otrokovce

Terézia Siváčková  - ZŠ Ul. Maxima Gorkého,  Trnava

Dávid Kocian  -ZŠ Školská , Drahovce

III.KATEGÓRIA – ZÁKLADNÉ ŠKOLY 5.-9.ročník

1. Tamara Hertelová                                      ZŠ Horné Otrokovce

2. Sabína Gallová                                          ZŠ Brezová 19, Piešťany  

3. Sandra Kunštárová                                    ŠZŠ  M.R.Štefánika 38, Hlohovec

4. Katarína Cepková                                      ZŠ Dechtice 514

5. Darinka Mičová                                         ZŠ Boleráz 456                                                

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -

Kristína Fajnorová  - ZŠ Komenského ul., Vrbové

Nela Pullmanová  - ZŠ Dechtice 514

Monika Blažová  - ZŠ Ulica Ivana Krasku 29, Trnava

Jakub Buchan  - ZŠ Boleráz 456

Helena Niedlová  - ZŠ A.Kubinu 34, Trnava

Vanesa Peňaková  - ZŠ Boleráz 456

Nikola Bračíková  - ZŠ Brezová 19, Piešťany

Marek Machovič  - ZŠ Komenského, Vrbové

V.KATEGÓRIA – ZUŠ  1. – 4. ročník

1. Zora Nemcová                                             ZUŠ  Pribinova 5,Hlohovec 

2. Sára Noščáková                                           ZUŠ Teplická 50, Piešťany              

3. Alica Bednárová                                          ZUŠ Pribinova 5, Hlohovec

4. Laura Mihališinová                                      ZUŠ Pribinova 5, Hlohovec      

5. Žofia Rohačová                                            ZUŠ Teplická 50, Piešťany        

Katarína Halásová– ZUŠ Hlohovec

Petra Černá– ZUŠ  Hlohovec

Alexandra Kabátová – ZUŠ Hlohovec

 V.KATEGÓRIA – ZUŠ  5. – 9. ročník

1. Alexandra Hertelová                                    ZUŠ Pribinova 5, Hlohovec

2. Matúš Jankovič                                            SZUŠ Zavretý kút, Piešťany                    

3. Lujza Zuzana Cvíčelová                              ZUŠ  Pribinova 5,Hlohovec                                    

4. Martina Brezovanová                                   SZUŠ Zavretý kút, Piešťany                                       

5. Lenka Krištofovičová                                   ZUŠ Mozartova 10, Trnava

Laura Kristína Urminská  - ZUŠ Hlohovec

Lea Chynoranská  – SZUŠ Zavretý kút,  Piešťany

Nela Černá  – ZUŠ Hlohovec

Ema Kamenická  - SZUŠ Zavretý kút, Piešťany

Nina Vadovičová  - ZUŠ Mozartova 10, Trnava

Barbora Matyšáková  - SZUŠ Zavretý kút, Piešťany

Výstava výtvarných prác bude realizovaná v dňoch od 10.3. do 25.3. 2018 v priestoroch Vlastivedného múzea Františkánske nám.1 Hlohovec,

ktoré je prístupné verejnosti v pondelok – piatok od 8.00 do 15.00 hod., a v sobotu a nedeľu od 13. do 18. hodiny.

Oznamujeme víťazom (prvých päť), že ceny budeme postupne, v priebehu asi dvoch mesiacov, zasielať na školy.

Všetky ocenené práce ( prvých päť z každej kategórie) postupujú do celoslovenského kola, o ktorom budú víťazi informovaní.

Ďakujeme všetkým učiteľom a žiakom, ktorí sa zúčastnili súťaže.

Ak chcete výtvarné práce , ktoré sa neumiestnili, máte možnosť osobne si ich prevziať do 10. apríla.

Hlohovec 6.III.2018                                                     Mgr. J.Krištofovič

                                                                              riaditeľ HaP Hlohovec