Rondel v Bučanoch a jeho možná konštrukcia podľa astronomických smerov.

  V.Karlovský, Hvezdáreň a planetárium Hlohovec,

Abstrakt

Vzhľadom na veľmi pravdepodobnú astronomickú orientáciu rondelu v Bučanoch, Karlovský V.,1998 ,bol urobený pokus o možný spôsob konštrukcie podľa astronomických smerov. Vychádzajúc z plánu rondelu podľa Bujna J., Romsauer P.,1986 a zistených astronomických smerov bolo možné navrhnúť postup pri konštrukcii rondelu.

Celý článok:


Rondel v Bučanoch ako možné slnečné a mesačné observatórium

  V.Karlovský, Hvezdáreň a planetárium Hlohovec,

 

Abstrakt

V práci bola vykonaná predbežná analýza astronomickej orientácie rondelu Bučany. Pri archeologicky určenom veku -3800 +/- 150 rokov sme zistili, že tento rondel má 9 významných astronomických smerov z dvanástich hraničných smerov. Analýza ukazuje, že mohol byť používaný na pozorovanie Slnka pri zimných a letných slnovratoch, na pozorovanie tzv. nízkeho Mesiaca pri letnom a zimnom slnovrate a na pozorovanie tzv. vysokého Mesiaca pri letnom a zimnom slnovrate. Je ukázaná možnosť použitia západu nízkeho Mesiaca pri letnom slnovrate na kalendárne určenie jarných prác a žatvy a tiež možné delenie roka na tri kalendárne úseky.

 Celý článok:


 Mapa stránok: