Planetárium: PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ - HaP Hlohovec

FANTASTICKÁ CESTA

19.8.2018 /nedeľa/ o 16:00 hod.

19.8.2018 /nedeľa/ o 17:30 hod.

Program zoznamuje so základnými údajmi o slnečnej sústave.  Program je doplnený orientáciou na hviezdnej oblohe v planetáriu.

Poznámka: planetárium nie je vhodné pre deti do 3 rokov.

Informácia o vstupnom: 1,70 Euro dospelí

1,50 Euro žiaci a študenti do 18 r.
1,20 Euro dôchodcovia a deti do 6 r.

 


HROZBA PRE ZEM, ČI DOMOV PRE MALÉHO PRINCA?

 

19.8.2018 /nedeľa/ o 20:00 hod.

Program zameraný na malé telesá v slnečnej sústave, planétky a kométy. Program je doplnený orientáciou na hviezdnej oblohe v planetáriu.

/Upozornenie: Na tento program treba dodržať čas, pretože sa planetárium cez program uzamyká/ 
Informácia o vstupnom: 1,70 Euro dospelí
1,50 Euro žiaci a študenti do 18 r.
1,20 Euro dôchodcovia a deti do 6 r.