Planetárium: PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ - HaP Hlohovec

Deň planetárií 2018

18.3.2018 /nedeľa/ o 15:00 hod. TAJOMSTVÁ VESMÍRU /Zmena programu vyhradená!/

Rozprávanie o nočnej oblohe, o jej tajomstvách  - o Mesiaci, hviezdach, planétach, kométach a súhvezdiach. Program je doplnený orientáciou na hviezdnej oblohe v planetáriu a videom: Slniečkova rodina. Vstupné uvedené nižšie.

18.3.2018 /nedeľa/ o 16:30 hod. FANTASTICKÁ CESTA  /Zmena programu vyhradená!/

Zdroj: Nasa a ESA

Program zoznamuje so základnými údajmi o slnečnej sústave. Program je doplnený orientáciou na hviezdnej oblohe v planetáriu a krátkym videom: Slnečná sústava. Vstupné uvedené nižšie.

18.3.2018 /nedeľa/ o 18:00 hod. VESMÍRNE OTÁZNIKY /Zmena programu vyhradená!/

Program zoznamuje s orientáciou na oblohe v našich zemepisných šírkach,
zameraný na cirkumpolárne súhvezdia (súhvezdia v oblastí pólu) a na pohyby nebeských telies.
Program je doplnený krátkym videom o vývoji hviezd.

Poznámka: planetárium nie je vhodné pre deti do 3 rokov.

Informácia o vstupnom: 1,70 Euro dospelí
1,50 Euro žiaci a študenti do 18 r.
1,20 Euro dôchodcovia a deti do 6 r.


TAJOMNÝ SVET PROTINOŽCOV

23.3.2018 /piatok/ o 18:00hod.

Na našej fiktívnej ceste navštívime najjužnejšie miesto na svete Antarktídu, uskutočníme prehliadku najväčšej hvezdárne sveta. Premietneme si južnú oblohu presne tak, ako by sme ju videli napr. z Chile alebo z Južného pólu. Program je doplnený orientáciou na hviezdnej oblohe v planetáriu.

Poznámka: čas treba dodržať, /vchod sa zamyká počas programu/!

Informácia o vstupnom:
1,70 Euro dospelí
1,50 Euro žiaci a študenti do 18 r.
1,20 Euro dôchodcovia, deti do 6 rokov