Planetárium: PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ - HaP Hlohovec

KAMILKA NA POTULKÁCH VESMÍROM

12.3.2017 /nedeľa/ o 16:00 hod.

Pútavou detskou formou oboznamuje so súhvezdiami severnej oblohy,
základnými poznatkami o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme.
Program je doplnený videom: Slniečkova rodina.
                                                                                                      

Poznámka: planetárium nie je vhodné pre deti do 3 rokov

Informácia o vstupnom: 1,70 Euro dospelí
1,50 Euro žiaci a študenti do 18 r.
1,20 Euro dôchodcovia a deti do 6 r.


Deň planetárií 2017

19.3.2017 /nedeľa/ o 15:00 hod. FANTASTICKÁ CESTA

Program zoznamuje so základnými údajmi o slnečnej sústave.  Program je doplnený orientáciou na hviezdnej oblohe v planetáriu a krátkym videom: Slniečkova rodina. Vstupné uvedené nižšie.

Zdroj: Nasa a ESA

19.3.2017 /nedeľa/ o 16:30 hod. VESMÍRNE CESTY

Oboznámime sa so súhvezdiami letnej oblohy a ich legendami. Môžeme sa zahrať na cestovateľov, spoznávať nočnú oblohu na severnom póle alebo v rovníkovej Afrike. Program je doplnený orientáciou na hviezdnej oblohe v planetáriu a videom:  Slnečná sústava. Vstupné uvedené nižšie.  

19.3.2017 /nedeľa/ o 18:00 hod. ZO ŽIVOTA HVIEZD 

Program zameraný na vznik a vývoj hviezd, dvojhviezdy, legendy o súhvezdiach zimnej oblohy. Vhodný pre SŠ a 9.roč. ZŠ a širokú verejnosť. Program je doplnený orientáciou na hviezdnej oblohe v planetáriu.

Poznámka: planetárium nie je vhodné pre deti do 3 rokov.

Informácia o vstupnom: 1,70 Euro dospelí                                                                                                                                                                                                                                                                                         1,50 Euro žiaci a študenti do 18 r.
1,20 Euro dôchodcovia a deti do 6 r.