Csereho astronomické dni 2011

Aj v tomto roku sa dňa 4.2.2011 uskutočnil seminár Csereho astronomické dni, ktorý organizujeme v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, Katedrou fyziky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity a SAS pri SAV, odbočka v Hlohovci. Podujatie je venované zakladateľovi astronómie v Hlohovci a neúnavnému popularizátorovi astronómie na Slovensku - Dr. E. Cseremu.

 

 

 prof. Július Krempaský   

Prednáška prof.Krempaského

prof. Július KrempaskýPrednáška prof.Krempaského

 
 
 
doc. Peter Čerňanský 
 
  
Prednáška doc. Čerňanského

Po slávnostnom otvorení seminára nám prof. RNDr. Július Krempaský DrSc., z Pedagogickej fakulty TU urobil pútavú prednášku na tému: Prognózy vesmírnych katastrof. Po dlhej a podnetnej diskusii nasledovala prednáška Doc.RNDr. Petra Čerňanského PhD., Ped.fakulta TU, prišiel nám porozprávať o najriskantnejšom projekte v histórii výskumu Vesmíru: Webbov teleskop. Mgr. Karol Petrík, HaP M.R.Štefánika Hlohovec prednášal o živote: Najväčšie tajomstvo Vesmíru.

Účastníci...
Účastníci...
Mgr. Karol Petrík
Prednáška Mgr. Petríka
Prestávka...
Prestávka...
Účastníci...
Účastníci...