BEZOVEC 2011

sme zorganizovali pre záujemcov z radov laickej i odbornej verejnosti - astronomický seminár:

Pokroky stelárnej astronómie – Bezovec 2011

 v Chate Bezovec, lokalita Bezovec pri Piešťanoch v dňoch 3. - 5. jún 2011   

zameraný ako stretnutie vedcov – astrofyzikov s astronomickou verejnosťou a záujemcami o nové poznatky z oblasti stelárnej astrofyziky.

Fotogaléria:

  

Pohľad na účastníkov seminára

 

Dr.Hric a Dr.Janík v diskusii...

M.Richards PhD. o dvojhviezdach...

 Dr.Janík

 

Účastníci...

Česko-maďarsko-slovenská večera...

Účastníci Bezovec 2011

 

 

 

 

  

 

 

 

Podrobnosti o uskutočnenom seminári:

The Announcement  

Astronomical Institute of the Slovak Academy of Sciences  

Slovak Astronomical Society  

and Observatory of M. R. Štefánik in Hlohovec  

invite you for traditional international meeting:  

Conference about successes of stellar astronomy  

B e z o v e c 2011  

June 3 - 5, 2011

Organising committees:  

SOC:

Ladislav Hric – Chair, Astronomical Institute, Slovak Academy of Sciences, Slovakia

Mercedes Richards - Pennsylvania State University, USA

Ivan L. Andronov – Department of High and Applied Mathematics, Odessa National Maritime

University, Odessa, Ukraine

Zdeněk Stuchlík – Silesian University, Opava, The Czech Republic

Zdeněk Mikulášek – Masaryk University, Brno, The Czech Republic

Pavel Koubský – Astronomical Institute of the Academy of Sciences, The Czech Republic

Tibor Hegedüs – Baja Observatory, Hungary

Petr Hadrava – Astronomical Institute of the Academy of Sciences, The Czech Republic

Ján Budaj - Astronomical Institute, Slovak Academy of Sciences, Slovakia

Jan Janík - Masaryk University, Brno, The Czech Republic

Rudolf Gális – University of P. J. Šafárik, Košice, Slovakia

Igor Kudzej – Kolonica Observatory, Slovakia

(LOC)

Jozef Krištofovič – Chair, Hlohovec Observatory

Valéria Rečková – financing, Hlohovec Observatory

Karol Petrík – manager, Hlohovec Observatory

Aim: The long-term and traditional aim of the Bezovec conferences are meetings of professional as well as specialists from Public Observatories and Variable Stars observers from Slovakia, Czech Republic as well as from surrounding countries.

Program:I believe that only preliminary

Friday, June 3, 2011

17:00 - registration

18:00 Poster presentation

T. Hegedüs et al. - Overview on exoplanetary studies at Baja Observatory (photometry and dynamical simulations)

L. Hric and E. Kundra – Is there any extrasolar planet in the triple pre-cataclysmic system V471 Tau?

19:00 Dinner

19:30 Welcome cocktail and Bandit Style Refreshments

22:00 Foreword

Saturday, June 4, 2011

08:30 – Breakfast

09:30 – Opening ceremony, Ladislav Hric, Jozef Krištofovič

09:45 M. Richards - Understanding Accretion Disks in Algol Binaries (invited lecture)

Z. Mikulášek - Making Precise of (O – C) Diagrams

Coffee break

J. Budaj - From Interacting Binaries to Exoplanets (invited lecture)

L. Hric and E. Kundra - (O - C) Diagram - the Powerful (?) Method of Detecting Exoplanets in Binaries

L. Šmelcer - Interesting Case of Eclipsing Binary with Changes within (O – C) Diagrams

13:00 – Lunch

14:00 – Trip to the Bezovec Hill

16:30 - Coffee break

Z. Stuchlík – Superspinars as an Alternative to Black Holes

J. Janík - Variable Stars in Open Cluster NGC 6738

R. Gális – Activity of Cataclysmic Variables in Optical and X-Rays

19:00 Dinner

20:00 M. Hricová Bartolomejová and L. Hric - Memoirs from China

L. Hric – Nicest Country I have Ever Seen

21:00 Last supper

Sunday, June 5, 2011

08:30 – Breakfast

09:30 T. Hegedüs – Overview on exoplanetary studies

R. Szakáts - Some New Results of Multi-band Photometry of Young Stars (KONKOLYVAR program)

11:30 – Closing ceremony – Jozef Krištofovič

11:50 - Lunch

We are looking forward to seeing you under June Sky