TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM M.R.ŠTEFÁNIKA v HLOHOVCI

SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SAV

ODBOČKA SAS pri SAV v HLOHOVCI

Vás pozývajú na astronomický seminár

STELÁRNA ASTRONÓMIA

ktorý sa uskutoční v dňoch 31. mája- 2. júna 2019 /piatok – nedeľa/ v PENZIÓNE BEZOVEC na Bezovci

Pozvaným účastníkom, ktorí zašlú návratku, alebo sa prihlásia mailom, alebo telefonicky hradia pobytové náklady organizátori podľa platných predpisov. Cestovné náklady si hradia účastníci sami.

Účastnícky poplatok činí 30 Eur.

Do penziónu sa dostanete autobusom z Piešťan smer Nová Lehota, vystúpiť na zastávke Nová Lehota- Bezovec :/odtiaľ cca 500 m do penziónu/

Odchody z aut. stanice Piešťany, smer Nová Lehota:

Piatok-14:50, 15:55, 18:30,

Sobota-06:35,11:00,14:45

Cesta späť: Odchody zo zastávky Nová Lehota Bezovec /nedeľa/: 7:48,10:18,16:03,

Program seminára bude k dispozícii pri prezentácii. Účasť prisľúbili tradiční lektori.

Presný program bude zverejnený na posteroch v piatok.

Spoločné stravovanie začína v piatok večerou a končí v nedeľu obedom.

Začiatok seminára 31.5.2019/piatok/ o 17:00 hod.

Záver seminára 2.6.2019/nedeľa/ o 12:00 hod.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

N Á V R A T K A

–––––––––––––––––

Záväzne sa prihlasujem, na seminár 31.mája. - 2. júna 2019 v Penzióne Bezovec na Bezovci

Meno a priezvisko..................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

Adresa bydliska........................................................................................................................

 

Pricestujem dňa.................................. približne o .........................................hod.

Žiadam nocľah – Piatok áno - nie, Sobota áno - nie

Návratku zašlite na adresu HaP M. R. Štefánika Hlohovec, Sládkovičova 41,920 01 Hlohovec, mailom na adresu : Táto emailová adresa je chránená pred spambotmi, aby ste ju videli, povolte JavaScript alebo telefonicky na č.033 – 7301828 do 29.5.2019

Dňa......................................... Podpis účastníka.........................................