Pre verejnosť:

 

Každý mesiac je zverejnené podujatie pre verejnosť na našej internetovej stránke v sekcii Planetárium: Programy pre verejnosť.
Podujatie sa koná približne 3 x do mesiaca.

ZKP-2

Ponuka programov:

  • Tajomstvá vesmíru: Rozprávanie o nočnej oblohe, o jej tajomstvách - o Mesiaci, hviezdach, planétach, kométach a súhvezdiach.
  • Kamilka na potulkách vesmírom: program určený pre deti MŠ a 1. až 4. roč. ZŠ. Pútavou detskou formou oboznamuje so súhvezdiami severnej oblohy, základnými poznatkami o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme.
  • Fantastická cesta - slnečná cesta: program zoznamuje so základnými údajmi o slnečnej sústave, je určený pre 1. až 4. roč. ZŠ a širokú verejnosť.
  • Vesmírne cesty: oboznámime sa so slnečnou sústavou, so súhvezdiami letnej oblohy a ich legendami. Môžeme sa zahrať na cestovateľov, spoznávať nočnú oblohu na severnom póle alebo v rovníkovej Afrike. Program určený pre 4. ročník ZŠ a širokú verejnosť.
  • Zo života hviezd: program zameraný na vznik a vývoj hviezd, dvojhviezdy, legendy o súhvezdiach zimnej oblohy. Vhodný pre SŠ a 9.roč. ZŠ
  • Vesmírne otázniky: program zoznamuje s orientáciou na oblohe v našich zemepisných šírkach, zameraný na cirkumpolárne súhvezdia (súhvezdia v oblastí pólu) a na pohyby nebeských telies. Vhodný pre žiakov 6. až 9. roč.ZŠ a širokú verejnosť
  • Potulky letnou oblohou: program je vhodný pre žiakov 7. až 9. roč. ZŠ a širokú verejnosť. Oboznamuje so súhvezdiami letnej oblohy, ich legendami a zaujímavými objektami.

Program je doplnený orientáciou na oblohe a celkovo trvá približne 1,5 hod. Využite možnosť pozorovania Slnka (za priaznivého počasia) a oboznámenia sa s ďalekohľadom. V ponuke máme aj bohatý výber odborných filmov a videozáznamov z oblasti astronómie. K dispozícii je aj naša interná knižnica s množstvom literatúry.


Mapa stránok: