Planetárium sa predstavuje...

Hlohovec je jedno z málo miest na Slovensku, kde sa nachádza planetárium. V sále s kapacitou 56 miest je umiestnené planetárium ZKP-2 firmy Zeiss, ktoré umožňuje premietať na kopulu umelú oblohu, Slnko, Mesiac, planéty, hviezdy viditeľné voľným okom, Mliečnu dráhu a to všetko v rôznych ročných obdobiach a zo zemepisných šírok od severného pólu po južný. Súčasťou projekcie je aj niekoľko menších projektorov: model Slnečnej sústavy, Jupiter so štyrmi Galileiho mesiacmi, kométa, meteory a umelá družica Zeme.

Budova planetária
Budova planetária (jpg 131kB)
Planetárium ZKP-2
Planetárium ZKP-2 (jpg 137kB)
Ovládací pult planetária
Ovládací pult planetária (jpg 180kB)

Audiovizuálne programy sú kombináciou projekcie planetária, videoprojekcie, zvukového záznamu, diapozitívov a živého slova. Programy doplňujú učivo a poznatky z astronómie a fyziky. Výsledky astronomických výskumov sú podávané populárnou formou, a preto sú vhodné aj pre širokú verejnosť. Vo vstupnej hale sú pripravované výstavy s astronomickou tématikou. Od hvezdárne je pekný výhľad na mesto Hlohovec a jeho okolie. Vo hvezdárni je možné zakúpiť rôzne astronomické materiály ako ročenky, mapky, pohľadnice, ...

Vstupná hala
Vstupná hala (jpg 128kB)
Nástenka vo vstupnej hale
Nástenka vo vstupnej hale (jpg 124kB)
Výhľad na mesto Hlohovec
Výhľad na mesto Hlohovec (jpg 145kB)

Ponuka programov:

  • Tajomstvá vesmíru: Rozprávanie o nočnej oblohe, o jej tajomstvách - o Mesiaci, hviezdach, planétach, kométach a súhvezdiach.
  • Kamilka na potulkách vesmírom: program určený pre deti MŠ a 1. až 4. roč. ZŠ. Pútavou detskou formou oboznamuje so súhvezdiami severnej oblohy, základnými poznatkami o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme.
  • Fantastická cesta - slnečná cesta: program zoznamuje so základnými údajmi o slnečnej sústave, je určený pre 1. až 4. roč. ZŠ a širokú verejnosť
  • Zo života hviezd: program zameraný na vznik a vývoj hviezd, dvojhviezdy, legendy o súhvezdiach zimnej oblohy. Vhodný pre SŠ a 9.roč. ZŠ
  • Vesmírne otázniky: program zoznamuje s orientáciou na oblohe v našich zemepisných šírkach, zameraný na cirkumpolárne súhvezdia (súhvezdia v oblastí pólu) a na pohyby nebeských telies. Vhodný pre žiakov 6. až 9. roč.ZŠ a širokú verejnosť
  • Potulky letnou oblohou: program je vhodný pre žiakov 7. až 9. roč. ZŠ a širokú verejnosť. Oboznamuje so súhvezdiami letnej oblohy, ich legendami a zaujímavými objektami.

Program je doplnený orientáciou na oblohe a celkovo trvá približne 1,5 hod. Využite možnosť pozorovania Slnka (za priaznivého počasia) a oboznámenia sa s ďalekohľadom. V ponuke máme aj bohatý výber odborných filmov a videozáznamov z oblasti astronómie. K dispozícii je aj naša interná knižnica s množstvom literatúry.

V sekcii Planetárium ešte nájdete: - PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ

- Pre školy ...

- Pre verejnosť ...

 


 

 

Mapa stránok: