Prednáška spojená s besedou

 

Dňa 5. júna 2015 o 16:00 hod. sa uskutočnila prednáška RNDr. Jiřího Grygara CSc.:

Novinky v astronómii, v priestoroch Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci

Po prednáške prebehla beseda s prednášateľom a s RNDr.Ladislavom Hricom CSc.                                
z Astronomického ústavu SAV v Tatranskej Lomnici. 

Foto: