8.6.2004 - Prechod Venuše pred diskom Slnka

 

Animácie kontaktov (všetky časy sú v UTC + 2h):

Kontakt T2

Kontakt T2 (gif 904kB)

Kontakt T3

Kontakt T3 (gif 886kB)

 


Určenie astronomickej jednotky AU z kontaktov bolo nasledovné (meranie kontaktov: V. Karlovský):

kontaktAU (km)p"chyba
T2 149 246 259 8,8149 0,235%
T3 149 479 080 8,8011 0,079%
priemer 149 365 669 8,8080 0,235%

Obrázky kontaktov (všetky časy sú v UTC + 2h):

Kontakt T2 A
Kontakt T2 A (jpg 4kB)
Kontakt T2 B
Kontakt T2 B (jpg 4kB)
Kontakt T2 C
Kontakt T2 C (jpg 4kB)
Kontakt T3 A
Kontakt T3 A (jpg 4kB)
Kontakt T3 B
Kontakt T3 B (jpg 4kB)
Kontakt T3 C
Kontakt T3 C (jpg 4kB)
7:00 UT, 7:29 UT, 7:45 UT a 8:10 UT
7:00 UT, 7:29 UT, 7:45 UT a 8:10 UT (jpg 48kB)
8:30 UT, 8:51 UT a 9:00 UT
8:30 UT, 8:51 UT a 9:00 UT (jpg 32kB)
7:18 UT
7:18 UT (jpg 13kB)

Snímka šošovky s ohniskovou vzdialenosťou 4 metre (+0,25 Dioptrie), ktorá je zaclonená na priemer 9 mm s prídavným rovinným zrkadlom na pozorovanie prechodu Venuše pred diskom Slnka v primárnom ohnisku. Obraz Slnka sa premieta na tienidlo. Na ďalších obrázkoch sú zábery z tienidla , ako vidno prechod Venuše v primárnom ohnisku šošovky s ohniskovou vzdialenosťou 4 metre a 6 metrov:

Fotografia zariadenia
Fotografia zariadenia (jpg 23kB)
Záber z tienidla
Záber z tienidla [f=4m] (jpg 15kB)
Záber z tienidla
Záber z tienidla [f=6m] (jpg 14kB)

Vladimír Karlovský