Csereho astronomické dni 2014

TRNAVSKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ

HVEZDÁREŇ  A  PLANETÁRIUM  Milan Rastislava  Štefánika  v  HLOHOVCI

KATEDRA  FYZIKY  PEDAGOGICKEJ  FAKULTY  Trnavskej univerzity

SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV , odbočka v Hlohovci

zorganizovali 15. ročník:   CSEREHO  ASTRONOMICKÉ  DNI   v Hlohovci 

28. februára 2014 - podujatie je venované zakladateľovi astronómie v Hlohovci
a neúnavnému 
popularizátorovi astronómie na Slovensku – Dr. E. Cseremu.

Na seminári odzneli nasledovné prednášky:

Prof. RNDr. Július Krempaský DrSc. ,Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity:

Fyzikálne rekordy vo Vesmíre

Doc.RNDr.Peter Čerňanský PhD.,Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity:

Dráma Hawkingovho žiarenia

Mgr. Karol Petrík, HaP M.R.Štefánika Hlohovec

Einstein a relativita