Csereho astronomické dni 2013

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM Milan Rastislava Štefánika v HLOHOVCI,
KATEDRA FYZIKY PEDAGOGICKEJ FAKULTY Trnavskej univerzity a SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ PRI SAV,
odbočka v Hlohovci

zorganizovali 14. ročník:
CSEREHO ASTRONOMICKÉ DNI v Hlohovci
, ktorý sa uskutočnil dňa 15.2.2013. 

Zameranie
: Podujatie bolo venované zakladateľovi astronómie v Hlohovci
a neúnavnému
popularizátorovi astronómie na Slovensku – Dr. E. Cseremu.

Na seminári odzneli nasledovné prednášky:
Prof. RNDr. Július Krempaský DrSc. ,Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

- Vplyv moderných poznatkov o Vesmíre na filozofické myslenie

Doc.RNDr.Peter Čerňanský PhD.,Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity                                                                                                       

- Ďaleká budúcnosť hviezd

Mgr. Karol Petrík, HaP M.R.Štefánika Hlohovec                                                                                                                                           

- Laboratórium Zem