BEZOVEC 2012

TRNAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ, HVEZDÁREŇ A PLANETÁRIUM M.R.ŠTEFÁNIKA V HLOHOVCI,                                                                                                                             SLOVENSKÝ ZVAZ ASTRONÓMOV AMATÉROV, SLOVENSKÁ ASTRONOMICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SAV,
ODBOČKA SAS pri SAV v HLOHOVCI a ASTRONYX PC


zorganizovali  astronomický  seminár: STELÁRNA ASTRONÓMIA, 
ktorý sa uskutočnil v dňoch 15. - 17. júna 2012 v PENZIÓNE BEZOVEC na Bezovci

Na seminári odzneli nasledovné prednášky:

Ivan Andronov - Optimal Phenomenological Modeling of Variable Stars Using Special Shapes - invited review

Petr Hadrava - Binaries as distance markers - invited review

Vitalii Breus - Spin period variations of the intermediate polars FO Aqr, EX Hya, RXS J180340.0+401214

Rudolf Gális - X-ray variability of intemediate polars

Premennosť intermedialných polarov v röntgenovej oblasti

Ivan Andronov - Period variations the intermediate polars EX Hya, FO Aqr and RXS J180340.0+401214

Ladislav Šmelcer – V838 Mon, 10 let od objevu

Ladislav Hric - History of astronomical spectroscopy

História spektroskopie v astronómii

Ivan Andronov - Outburst of V1363 Cyg in 2011: Quasi-Periodic Oscillations During Decline

Vladimír Bahýl - Astroláb

Petr Hadrava & Alena Hadravová: Premyslid celestial globe from Bernkastel-Kues

Ladislav Hric, Mária Hricová Bartolomejová - Expedícia NORSAS2012

Vladimír Bahýl - Fotometria vybraných tesných dvojhviezd na hvezdárni "Júlia.

Pavel Bakala - Co uvidíte v černé díře ? - extrémní gravitační lensing                                                                                                                                                                                                                  What shall we see in a black hole - extreme gravitational lensing.                                            FOTOGALÉRIA: