Csereho astronomické dni 2012

 

Dňa 16. februára 2012 sa uskutočnil
astronomický seminár pri príležitosti:
40. výročia založenia hvezdárne
v rámci „Csereho astronomických dní

 

 

Prednášky boli na tému:  

RNDr. J. Grygara CSc., Fyzikálny ústav ČSAV Praha: Kozmické žiarenie extrémne vysokých energií 
RNDr. Jiří Grygar CSc.: Vznik fyziky, chémie a biológie, alebo Veľký tresk za všetko môže
Prof. RNDr. Július Krempaský DrSc., Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity: Planéty vhodné pre život                                       
Mgr. Karol Petrík, HaP M.R.Štefánika Hlohovec: Hyperpriestor a multivesmír 

 

 

 

 Fotogaléria: