Návšteva Slovenskej Ústrednej Hvezdárne v Hurbanove

Spolupracovníci z našej Hvezdárne a planetária M.R.Štefánika v Hlohovci navštívili tento týždeň kolegov zo Slovenskej Ústrednej Hvezdárne v Hurbanove. Bola to naozaj príjemná priateľská návšteva. 🙂

Exteriériom aj interiérom nás sprevádzali:

  • Mgr. Peter Dolinský – pracovník vedecko-výskumného a pozorovateľského oddelenia
  • Mgr. Adrián Takáč – múzejník
  • Bc. Drahoslava Výbochová – vedúca metodického oddelenia

Prinášame Vám zopár záberov zo stretnutia dvoch hvezdární.

Pod každým obrázkom je krátky popis.

Historická budova s tromi kupolami.
Hlavná budova s planetáriom, administratívnou časťou a výstavnou časťou – múzeom.
Kupola Coude so slnečným ďalekohľadom.
Kupola so 40cm ďalekohľadom Newton.
Diskusia nad exponátmi v depozitári.
Nový prírastok, unikátny exponát, uhorský glóbus z prvej edície hviezdnych glóbusov, ktoré sa vyskytli v Uhorsku.
Debata riaditeľov. Náš pán riaditeľ Mgr. Karol Petrík a riaditeľ SÚH v Hurbanove, Mgr. Marián Vidovenec.
Obraz M.R.Štefánika.
Keramická busta M.R.Štefánika.
Výstava exponátov v múzeu.
Staré optomechanické planetárium.
Exponáty v múzeu.
Budova so slnečným spektrometrom.
Interiér budovy slnečného spektrometra.
Výstava náučných panelov v kupole s ďalekohľadom Newton.