Podujatia pre verejnosť v mesiaci február 2023

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci

Plánované podujatia pre verejnosť na február 2023

Dôležité upozornenie!!!

Vzhľadom na veľký záujem o podujatia hlavne pre najmenších návštevníkov doporučujeme záujemcom telefonicky si overiť výber vhodného termínu (hodinu) a obsadenosť podujatia DOPREDU na tel. čísle 033 730 1828 alebo e-mailom na objednavky@hvezdaren.org v pracovných dňoch, v čase 8.00-15.30 hod. Do e-mailu, prosím, uveďte aj telefonický kontakt na Vás.

Pokiaľ prídete na podujatie a nebudete mať u nás rezerváciu, je možné, že budeme mať už plne obsadené planetárium.

Na pozorovanie nočnej oblohy nie je potrebná rezervácia, keďže sa koná v exteriéri.


Sobota  4. februára 2023

… 3, 2, 1, štart                    o 14:30 hod                 

                                              o 16.00 hod

                                              o 17.30 hod

                                              o 19:00 hod

Podujatie pre širokú verejnosť

Podujatie pre detí s rodičmi  MŠ a žiaci I.- II. roč. ZŠ

Premiéra fuldomového filmu pre najmladších návštevníkov planetária. Príbeh robota, ktorý spadol zo svojej materskej lode na Zem. Podarí sa Škrečkovi Elónovi  pomôcť robotovi vrátiť sa na  materskú kozmickú loď ?

—————————————————————————————————————

Piatok,  10. februára 2023   

Vesmírne cesty                     o 18.00 hod

Podujatie pre širokú verejnosť

Podujatie pre detí s rodičmi.

Podujatie pre širokú verejnosť (žiaci I. a II, stupňa ZŠ). Program popisuje základy orientácie na nočnej hviezdnej oblohe. Základné pohyby Zeme, striedanie bieleho dňa a noci, striedanie štyroch ročných období, striedanie fáz Mesiaca a základné informácie o planétach našej Slnečnej sústavy.

—————————————————————————————————————

Sobota,  18.februára  2023           

Zo života hviezd                       o 14:00 hod

                                                    o 16:00 hod  

 

 

Podujatie pre širokú verejnosť

Podujatie pre detí s rodičmi  (II. stupeň ZŠ ).

Program popisuje vznik, vývoj a zánik hviezd, dvojhviezdne systémy a grécku mytológiu v  súhvezdiach zimnej oblohy.

—————————————————————————————————————

Sobota,  18. februára 2023           o 18.00 hod.

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na zimnej hviezdnej oblohe.

 

Podujatie pre širokú verejnosť

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na zimnej nočnej oblohe.

 

Len za priaznivej meteorologickej situácie !

—————————————————————————————————————

Sobota 25. februára 2023

 

Kamilkine dobrodružstvá s Malým princom      o 14.00  hod.

                                                                                   o 16.00  hod.      

 

Podujatie pre detí s rodičmi (žiaci MŠ, I. stupeň ZŠ).

Dobrodružná cesta Kamilky s Malým princom pri putovaní Slnečnou sústavou na hviezdnom voze.

—————————————————————————————————————

Sobota 25. februára 2023            o 18:00 hod

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na zimnej hviezdnej oblohe.

 

Podujatie pre širokú verejnosť

Teleskopické pozorovanie astronomických objektov na zimnej nočnej oblohe.                                                                 

Len za priaznivej meteorologickej situácie !